Жените, работещи в селското стопанство в Европейския съюз (ЕС) са око 35 процента от всички работещи в сектора. Това показват данни на Евростат за 2016 г., публикувани наскоро. 
 
 
Дамите формират повече от 40 процента от работната сила в пет от страните-членки. В Австрия те са 45%, в Румъния – 43 на сто, в Полша, Гърция и Словения жените са 41 процента от всички, работещи в сектора. 
 
Най-малко жени се занимават със селско стопанство в Дания – 20% и Ирландия – 12 процента, сочат данните. 
Според данните на националните статистики на държавите членки око 10 млн. души са ангажирани със селско стопанство в ЕС през 2015 г. и представляват 4,4% от всички заети на Стария континент.
 
72,8 процента от работната ръка в сектора на територията на ЕС се концентрира в 7 държави – Румъния, Полша, Италия, Франция, Испания, Германия и България, отчитат от Евростат.  
 
Според доклад от миналата година на Labour Force Survey (LFS),  31,8 % от работната ръка в селското стопанство е под 40 години в сравнение с 42,4% от всички работещи в ЕС. 
 
 
59,2 % от тези, които работят като производители на храна  са между 40 и 64-годишни.  
Ако се обърне поглед към националните данни, най-много млади хора са заети в земеделието и животновъдството в Люксенбург – 50%  и Дания – 44,7%. В Португалия пък те са най-малко от целия ЕС -13,9% от всички заети в селското стопанство.