340 лв./тон без ДДС е средната цена на пшеницата при търговията на едро през изминалата и в началото на тази седмица. Цените на царевицата обаче варират в доста голям диапазон. Сделки се сключват на нива от 360 до 470 лв./тон без ДДС , като в горния ценови диапзон в тази цена влизат и транспортни разходи и застраховки.

 

Заради по-ниските цени на зърното тази година мелниците у нас понижиха офертите си за продажба на брашно. В края на миналата седмица  на Софийска стокова борса (ССБ) с по 20 лв./т без ДДС през първата седмица на ноември спрямо края на октомври. Така новата цена на бялото брашно тип „500“ в чували от 50 кг е 520 лв./т. без ДДС След понижението цената на брашното тип „700“ (в чували от 50 кг), е 500 лв./т. без ДДС. Оферти за покупка на брашно обаче засега няма.