Общ финансов ресурс в размер на близо 34 млн. лева (33 871 690 лв.) утвърди Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) за първи транш на Преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1), необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г., съобщиха от пресофиса на фонда.  

Изкупни цени на млякото

От утвърдения бюджет:

Над 18,9 млн. лева (18 917 972 лв.) са разпределени по схемата за преходна национална помощ за говеда,  
а 14,9 млн. лева (14 953 718 лв.) са за изплащане на преходната помощ за овце-майки и кози-майки. 

С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше разширена възможността преходната национална помощ да се прилага и през 2021 и 2022 г. 

Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Условията за допустимост за Преходната национална помощ следва да са идентични на условията по Схемите за национални доплащания през 2013 г. 

Максималният бюджет, който може да се използва за финансиране на Преходната национална помощ, представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за Схемите за национални доплащания за 2013 г. 

През 2021 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г. 

В съобщението на ДФЗ не се посочва кога точно ще бъдат преведени парите. Очаква се скоро да бъде публикуван Индикативният график за предстоящите оторизации по схемите и мерките на директните плащания.