337 са фермите за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни, които не отговарят на Регламент 853/2004 за специфичните хигиенни правила за храните от животински произход. Най-голям брой са тези в Пловдивска област. Статусът към 6 юни на 76 животновъдни обекта не отговаря на европейския регламент , сочи справка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
През 2016 и 2017 г. БАБХ извърши официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни животни и млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни животни. Целта на официалната оценка бе да се определи статута на всяко стопанство по отношение на Регламент 853/2004. След приключилата официална оценка, на млекодобивните стопанства със статут на „неотговарящи“ се предписаха коригиращи действия и с пробите от самоконтрола БОХ имаха възможност да докажат, че са изпълнили изискванията за добив на качествено сурово краве мляко.
 
Заедно с това във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22 януари 2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната информационна система ВетИС на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22 януари 2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“.
 
Ето какво сочи справката на БАБХ за млекодобивните стопанства с 10 до 49 животни със статус на „неотговарящи“ към 6 юни 2018 г.
 
Пълни отличници са областите Варна (37 стопанства) и Габрово (30 стопанства). Те са единствените, в които всички ферми за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни отговарят на Регламента. Като в Габровска област има две ферми, за които не е посочена информация.
 
В Благоевградска област общият брой на регистрираните животновъдни ферми за производство на сурово краве мляко е 66. От тях 14 са неотговарящите на Регламент 853/2004 за специфичните хигиенни правила за храните от животински произход.
 
В Бургаска област регистрираните по тези условия ферми са 55 на брой, от тях 2 са млекодобивните стопанства, които не отговарят на изискванията, следени от БАБХ.
 
В Търновска област едно е стопанството, което не отговаря на регламента от общо 57 регистрирани такива. В областта има и една ферма, в която животните са пресушени.
 
Във Видинско регистрираните стопанства с 10 до 49 млечни животни са 27, от тях 4 не отговарят на условията на Регламента, а един от обектите е продал животните си.
 
Във Врачанско обектите от този тип са 79 на брой, от тях неотговарящите са 9.
 
108 са регистрираните животновъдни обекта с 10 до 49 млечни животни в Добричко, от тях 2 са неотговарящи.
 
В област Кърджали този вид стопанства са 141 на брой, от тях 8 не отговарят на Регламента.
 
23 са общо фермите от този тип в Кюстендилска област, от тях 4 са неотговарящи. 
 
В Ловешка област фермите с 10 до 49 броя млечни животни наброява 41, от тях една е неотговаряща.
 
Регистрираните животновъдни обекта с 10 до 49 млечни животни в област Монтана са 65, от които 5 на брой не отговарят на Регламента.
 
В Пазарджишка област от общо 96 регистрирани обекта от този тип, 27 не отговарят на Регламента.
 
В област Перник от 31 ферми, 9 са неотговарящи, съгласно Регламента. 
 
В Плевенска област регистрираните обекти с до 49 животни са общо 120, 6 от тях са неотговарящи, а 2 от тях вече нямат животни.
 
В Пловдивска област от общо 260 регистрирани ферми с 10 до 49 животни, 76 не отговарят на условията на европейския регламент.
 
В област Разград регистрираните стопанства от този тип са 183, от тях 11 са със статус „не отговаряТ“.
 
102 са животновъдните обекта в Русенска област, от които 14 са неотговарящи към 6-ти юни 2018 г.
 
Млекодобивните стопанства с до 49 крави в Силистренска област са 150, като  от тях 20 не отговарят на регламента, а за други 3 не е посочена информация.
 
В Сливенска област от общо 122 животновъдни обекта от този тип, 3 са неотговарящи, а за 5 няма информация.
 
В област Смолян от 24 регистрирани животновъдни обекта, един е със статус „неотговарящ“ към 6 юни.
 
Впечатление правят данните за област София-град. От 10 регистрирани обекта с 10 до 49 млечни животни, 6 са неотговарящите на европейския регламент.
 
В Софийска област пък от 41 обекта, 20 са неотговарящите. 
 
В област Стара Загора от общо 155 регистрирани обекта от този тип, 3 са неотговарящи и за други 3 не е посочена информация.
 
В област Търговище от 91 обекта, 3 са неотговарящите към 6 юни 2018 г.
 
Статутът на 40 млекодобивни стопанства е посочен като „неотговарящ“ по отношение на Регламент 853/2004 в Хасковска област. Освен това за 15 ферми от общо 267 не е посочена информация.
 
В Шуменска област от общо 179 ферми 5 са неотговарящите, а за 4 не е посочена информация.
 
В Ямболско 43 са фермите, които не отговарят на европейския регламент към 6 юни, а за 7 от общо 167 ферми не е посочена информация.