Все повече фермери започват да се замислят дали да не си купят дрон. Възможностите за приложението му варират от използване в картографията и геодезията до поливане и пръскане с пестициди и торове.

Академия за прецизно земеделие отваря врати в България

На пръв поглед може да се каже, че селскостопанските дронове по нищо не се отличават от другите типове подобни безпилотни устройства. Те буквално може да се използват за всякакви цели. Съществуват обаче модели, които са специално предназначени за нуждите на селското стопанство.

Прецизно земеделие

Понятието „прецизно земеделие“ е свързано с това как фермерите ефективно използват ресурсите, а именно вода и торове. Освен това този тип земеделие предлага начин за повишаване на продуктивността, качеството и добивите от полетата. Този термин включва в себе си още минимизиране на потенциалните негативни фактори: вредители, различни болести и нарушаване на режима на поливане.

Технологизирането на фермерството с помощта на дронове открива нови хоризонти в начина на развиване на селското стопанство. Фермерите получават възможност постоянно да наблюдават условията, в които се отглеждат животните и посевите.

С помощта на наблюдения е възможно регистрирането на проблеми в самото им зареждане.

Използвайки дрон, фермерите например може да установят в коя част на нивата има проблем с водата.

Картография и геодезия

Процесът на използване на дронове с цел изследване на земеделските земи и нанасянето им върху карта е прост. Последните модели са снабдени с операционна система за планиране на полетите, което позволява на потребителите без проблеми да начертаят желаната траектория на полето и да получат снимки от камерата.

Пръскане

През 2015 г. в САЩ бе утвърден моделът Yamaha RMAX – той бе обявен за първия дрон, който може да се използва за пръскане с торове и пестициди. Този тип устройства са способни да пръскат посевите с по-голяма точност, сравнено с традиционните методи. Това води до понижаване на разходите и наедно с това на потенциалното негативно въздействие върху работниците, което е налице по време на ръчното пръскане на тези вещества.