През последните години комбинацията от технология и наука се превърна в главна движеща сила на разработките в агропромишлеността. Компаниите използват анализ на големи бази данни и генно инженерство, за да подобрят настоящите характеристики на културите и да създават нови. Привличайки биолози, те експериментират с микроби за създаването на биологична среда, в която растенията могат да разкрият своя максимален потенциал на растеж, а почвите се изтощават по-малко, съобщава agroxxi.ru. 
 
 
Подобряване на здравето на растенията 
Indigo Agriculture разработва технология за подобряване на здравето на растенията с помощта на микроорганизми. Чрез шифроване на кода на ДНК компанията се опитва да изведе на преден план най-полезните за здравето на растенията микроби. 
 
Асортиментът от продукция на Indigo включва семена царевица, соя, пшеница, памук и зеленчуци с микробно покритие. Този начин на обработка помага на културите да издържат на изпитанията на околната среда: засуха, дефицит на вода или ниско ниво на азота в почвата. Освен това повишава устойчивостта срещу болести и вредители. 
 
Проведените изследвания показват, че след обработката реколтата от царевица се увеличава средно с 45% при само 50% средно количество валежи. В някои тестови участъци увеличаването на реколтата достига 77%. 
 
Ускорена селекция
Benson Hill разработи CropOS – платформа, която с помощта на анализ на големи бази данни и машинно обучение прогнозира възможността на получаване на желани характеристики. Главната цел на компанията е да предостави на селекционерите и изследователите напредничав инструмент за работа с генетиката на културите. Ако досега експерименти с генома на селскостопанските култури можеха правят само големи агрокомпании, то сега и по-малки стопанства имат тази възможност. 
 
Повишаване на реколтата и възстановяване на почвата 
Inocucor произвежда биологични стимулатори за селското стопанство, използвайки патентован процес на ферментация за обединяване на няколко щама бактерии и гъбички. Вниманието на компанията е съсредоточено върху създаването на микробни консорциуми – комбинации от бактерии, гъбички и плесени, които обикновено не съсъществуват в природата. 
 
Главната цел е да се постигне естествено повишаване на реколтата и възстановяване на качествата на почвата.