Дирекция "Растениевъдство" на МЗХ излезе с позитивна прогноза за предстоящата зърнена реколта. Според чиновническата статистика засетите площи с основни зърнени и маслодайни култури ще осигурят добра зърнена реколта и през тази година.

Според експертите може да се прогнозира добив от 3,9 млн. тона пшенично зърно, но при положение, че са налице доброто развитие на посевите и подходящи агротехнически условия при реколтирането.

В предварителната статистика на отдела пише: 10 422 172 дка са засетите площи с пшеница.През 2010 г. засетите площи с пшеница по предварителни оперативни данни на „Агростатистика” са били 11 248 530 дка, като от тях са били реколтирани 11 087 134 дка. При един сравнително висок добив, получен през миналата година от 360.9 кг/дка общият обем на производството е достигнал 3 994 956 тона. За сравнение трябва да се посочи, че през предходната 2009 година реколтираните площи по окончателлните данни на „Агростатистика” са били повече – 12 447 179 дка, но при по-нисък среден добив от 318,7 кг от дка, като крайният размер на производството е бил 3 976 852 тона.