Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е одобрил заявления на обща стойност 555 млн. евро  по подмерки 4.1 и 4.2 за приемите от 2015 и 2016 г. Това съобщи Атидже Алиева-Вели – зам.-изпълнителен директор на ДФЗ по време на шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
 
 
Подмярка 4.1 
За подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” за прием от 2015 г. общата стойност на одобрените заявления е в размер на 194 688 790 евро, а за приема от 2016 г. – 201 063 543 евро. Общият бюджет по подмярката за двата приема е 313 768 928.00 евро, като процентът на усвояването е 21,37%, заяви експертът. 
 
Проектите, подлежащи на наддоговаряне по подмярката за приема през 2016 г. са общо 251 и са от 53 до 55 точки. 
Броят на приети и обработени заявления по подмярка 4.1 от 2015 г. са 3362 броя, като одобрените са 1025. За приема през 2016 г. са приети и обработени 2926 броя заявления, а одобрените са 509, каза зам.-изпълнителен директор на ДФЗ. 
 
 
Отхвърлените заявления по подмярката за приема през 2015 г. са 266 броя, а тези за приема през следващата година са 22. За първия прием няма останали за обработка заявления, като тези, които са със спряна обработка, са 10. По вторият прием има още 289 заявления, които чакат обработка, като спрени за обработка са 12 броя заявления. 
 
Подмярка 4.2 
По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” общият брой на одобрените заявления от приема през 2015 г. е на стойност 159 712 485 евро. Оставащите заявления за обработка са на обща стойност 145 715 549 евро.
 
Общият бюджет по тази подмярка е 374 000.00 евро, като процентът на усвояване е 9.96%.
Проектите за наддоговаряне общо са 152 и са от 53 до 46 точки. 
 
Брой приети и обработени заявления по подмярката са 597, като одобрените са 217. 
Оставащите за обработка заявления са 328 броя, а спрените за обработка са 6 броя заявления.