В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ са приети 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 година. Общо заявената от тях площ е 5 253,14 ха.
 
 
Приемът на заявления продължи от 17 юли до 11 август 2017 г., а срокът за изплащане на помощта е до 15 септември 2017. Предвиденият ресурс за 2016 година за компенсации за пропаднали площи е 2 100 000 лв.
 
Най-много са подадените заявления в ОД на ДФЗ Сливен-27 бр., на следващо място е  Хасково с  22 бр. и Добрич с 19.  
 
С Държавната помощ  се компенсират до 80% при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци. Обезщетението за зърнени, фуражни култури, слънчоглед  е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40%.     
 
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.