В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2023 г. сектор “Овцевъдство и козевъдство” вече ще се подпомага с три интервенции, а не както беше до момента с две. Това каза Аделина Стоянова, директор на дирекция “Директни плащания”.

На какво да разчитат овцевъдите от 2023 г.?

Интервенцията, която наричахме дребни преживни животни под селекционен контрол вече ще се нарича обвързано с производството подпомагане за овце-майки и кози-майки, включени в развъдни програми.

Аделина Стоянова разказа кои са новите моменти и какво остава същото като изискване.

“Изискванията по отношение на броя на животните са същите. Трябва да имате 50 и/или повече овце-майки или 20 и/или повече кози-майки от една и съща порода. По отношение на възрастта, животните, които се подпомагат по тези интервенции, те са в границите от 12 до 84 месеца за овцете и до 108 месеца за козите, което е изискване от вашите развъдни програми. Продължителността на задържане на животните е 80 дни. Така както беше до момента.

Новото е, че всички животни овце и кози от млечни породи, трябва да са включени в системата за контрол на млякото. Така или иначе това се случва в момента, но от 2023 г. това изискване става такова, което се проверява преди да получите плащанията за животните”, обясни Стоянова.

Има обаче една особеност по отношение на замяната на животните.

“През 2021 г. имахме одит на ЕК във връзка с прилагане на схемите за обвързана подкрепа. Единствената забележка от този одит беше, че животните, които използваме за замяна трябва да отговарят на същите изисквания, на които отговарят и животните, които са заявени за подпомагане. В конкретния случай - те трябва да са със същите развъдни програми и в тази възрастова група. Но за да можете да използвате тези животни, трябва да ги има в стадото ви още в момента на подаване на заявлението за подпомагане. 

Купени животни от други стопанства в периода на задържане не могат да се използват за замяна на животните. Това е една допълнителна рестрикция, която вярваме, че ако я разберете добре, ще я изпълните като изискване, така че да не се налага да отказваме или намаляваме плащане за животни, които поради някаква причина не са задържани в периода на задържане”, разясни Аделина Стоянова.

От 2023 г. се въвеждат и по-високи изисквания за реализацията на продукцията. 

“През новия програмен период ще следим не само дали отглеждате животните и поддържате стопанствата си, но и затова дали имате принос по отношение на производството. 

За всички животни, които са в тази интервенция, изискваме реализация на мляко или млечни продукти в еквивалент мляко - по 100 кг за овцете и 250 кг за козите.

Животните, които са с предназначение за месо, за да получат подпомагане, трябва да реализират 1 брой яре/агне. До момента признавахме всякакъв вид животни, които са продадени или заклани. От 2023 г. вече изискваме по един брой яре/агне, което да е заклано или продадено”, заключи Аделина Стоянова.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg