2020 г. ще бъде Международна година на здравето на растенията. Това стана ясно по време на общото събрание на ООН, съобщи Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
„Това е ключова инициатива, която ще подчертае значението на здравето на растенията, нуждата от подобряване на продоволствената сигурност, от опазването на околната среда и биологичното разнообразие, и от стимулирането на икономическото развитие”, заяви генералният директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие Жозе Грациануда Силва.
 
Към днешна дата до 40% от световните добиви на храни ежегодно се губят заради вредители по растенията. Болестите по тях струват на световната икономика около 220 милиарда долара годишно, а пораженията от инвазивни насекоми - около 70 милиарда долара.
Ограничаването на вредителите и предотвратяването на разпространението на болестите е международна задача, която изисква широко сътрудничество. Сред събитията, които ще се проведат в световен мащаб през 2020 г., ще бъде Международна конференция за здравето на растенията.
 
БАБХ също ще отбележи Международната година на здравето на растенията и ще се включи в проявите за повишаване на информираността на обществото и политическата класа по темата през 2020 г. 
 
Здравите растения са в основата на живота, функционирането на екосистемите и продоволствената сигурност. Вредителите по тях увреждат културите, намаляват храната и увеличават разходите за нея. Поддържанетона здравето на растенията защитава околната среда, горите и биологичното разнообразие, и подкрепя усилията за преодоляване на глада, недохранването и бедността.