Износът на селскостопански продукти от ЕС нараства. При вноса се наблюдава тенденция на понижение.Това сочи месечният търговски доклад на ЕК "Наблюдение на търговията със селскостопански хранителни продукти в ЕС до юли 2018 г.".
 
 
Докладът показва, че през юли тази година износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС възлиза на 11,5 млрд. евро при 11,25 млрд. евро през юли 2017 г., като преобладават преработени храни, вина и спиртни напитки. 
 
За същия месец вносът на селскостопански хранителни продукти в ЕС е оценен на 9.26 млрд. евро спрямо 9.32 млрд. евро през юли миналата година, като е отчетено значително увеличение в стойността на вноса на соя от САЩ. През юли 2018 е регистриран излишък от 2,22 млрд. евро спрямо 1,93 млрд. евро през юли 2017 г.
 
За периода август 2017 г. - юли 2018 г. общият износ на селскостопански продукти възлиза на 136,78 млрд. евро, а формираният излишък е 22,29 млрд. евро. За сравнение през 2016/2017 г. е отчетен износ на стойност 135,52 млрд. евро. и излишък от 18,11 млрд. евро. В ЕС има голям дефицит на суровините, най-вече по отношение на тропически плодове, пресни или сушени, ядки и подправки. 
 
Положителен търговски баланс се наблюдава при преработени продукти, хранителните продукти и напитките. Най-голямото увеличение на износа през юли в сравнение с предходната година има за Либия, където стойността се е повишила с 54 млн. евро до 118 млн. евро, следвана от Сингапур + 45 млн. евро до 239 млн. евро. За разлика от тях износът за Китай е намалял с 72 млн. евро до 1,01 млрд. евро. Износът в Иран е спаднал с 40 млн. евро до 34 млн. евро. Бразилия е най-големият доставчик на селскостопански хранителни продукти в ЕС - 11,86 млрд. евро за периода август 2017 г./юли 2018 г. при 11,87 млрд. евро за цялата 2016/2017 година), следвана от САЩ (10,97 млрд. евро за същия период срещу 11,47 млрд. евро през 2016/2017 година).