Европейската комисия очаква от фермерите и от всички заинтересовани лица мнения за провежданата досега Политика на ЕС за насърчаване на селскостопанските продукти.
 
 
Тя е свързана с провеждането на информационни и рекламни кампании, организирането на панаири и презентации на европейски селскостопански стоки в Съюза и в трети страни. Със средства по това направление се провеждат комуникационни кампании за разпространение на знания за селскостопанските продукти на ЕС и за увеличаване на възможностите за износ в трети страни.
 
Политиката е реформирана през 2015 г., като всяка година нейният бюджет се увеличава и догодина сумата ще достигне 200 млн. евро.
 
„Целта на политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските продукти е да повиши конкурентоспособността на аграрния сектор на Съюза както вътрешно, така и в трети страни“, отбелязва съобщение на ЕК. 
 
Стремежът е да се повиши осведомеността на потребителите за ползите от селскостопанските продукти и за производствените методи, които се прилагат в ЕС, както и за схемите за гарантиране на качеството. Оценката на Политиката ще се извършва от външен изпълнител, но ЕК ще организира и публична консултация по темата.
 
Възможността за обратна връзка вече е на разположение на гражданите на ЕС на този адрес.