Със старта на пашата искаме да ви обърнем внимание на две неща, свързани с ефикасното управление на стопанството. Истинска радост за очите е да се видят позеленелите полета. От наводнения до суша, фермерите трябва да се справят с всякакви климатични екстремности, които често правят изчисляването на допустимия брой животни на единица площ трудно. Този показател се променя от година на година, пише изданието beefmagazine.com.

Сеитбата в Добричко е в пълен ход


Процесът на изчисляване не е необходимо да бъде излишно усложняван, казва Джейс Стот от университета Небраска-Линкълн. Всичко се свежда до два основни елемента: потребност от фураж и наличие на фураж.

1. Потребност от фураж

В скорошен нюзлетър на UNL Beef Watch Стот обяснява, че калкулирането на потребността от фураж се базира на 3 основни елемента: тегло на животното, продължителността на времето за паша и брой животни. Размерът на животните се определя, използвайки еквивалента за животинска единица (AUE), който в България е реципрочен на ЖЕ. ЖЕ се изчислява на базата на количеството фураж, което животното ще изяде. 

Базовата линия на системата ЖЕ е 453,6-килограмово животно. С други думи 453,6-килограмова крава се равнява на 1 ЖЕ и ще изяде средно 308 кг фураж (сухо вещество).

Всеки сто 45 кг над или под 453,5-килограмата базова линия е също така добавяне или изваждане на 0.1 ЖЕ.

За да се съчетае ЖЕ с времето на паша и броя на животните, които пасат, е необходимо умножение. Например, ако 30 крави тежат по 544 кг и пасат 6 месеца, уравнението за потребността от фураж за изчисляване на месечната дажба на животинска единица ще изглежда така: 1.2 ЖЕ х 30 единици х 6 месеца = 216 месечна дажба на животинска единица.

Пример:

Крава с тегло 417 кг произвежда 4,5 литра мляко дневно – 11,8 кг сухо вещество/ден
Допълнителна енергия, от която има нужда теленце – 0,9 кг сухо вещество/ден
Общо консумация на ден - 118,7 кг сухо вещество/ден
Общо консумация на фураж за 30,5 дни (средна месечна продължителност) – 3620,35 кг

2. Наличен фураж

Продуктивността на пасищата зависи от характеристиките, които варират според местонахождението, казва Стот. За да съберете точни данни за потенциала на пасището, трябва да изчислите производството на фураж в самото начало.

Ако косите пасището, използвайте производствените записи, за да калкулирате какво е било производството на фураж – кг на ха, през изминалите години. Струпайте сеното на 10-20 места на пасището.

След това го изчакайте да изсъхне, така ще изчислите базата сухо вещество. Като се има предвид, че известно количество не влиза в употреба поради оставяне на известно количество за подхранване на жизнеността на растенията и щети от вредители, от 45 359 кг фураж ще може да използвате по предназначение 11 340 кг.

След като изчислите наличния фураж, калкулирайте колко от го ще яде кравата месечно, за да установите каква е възможността за месечна дажба на животинска единица. Това става като разделите наличния фураж с кг фураж, които единица животно ще изяде месечно.