19 000 животновъди са изпълнили изискванията на наредбата и са получили субсидиите си, а жалбите са около 350 и всеки казус се разглежда индивидуално.  Прави се всичко възможно случаите да бъдат решени в полза на производителите. Това каза зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров по повод протестите и жалбите на животновъди за невзети субсидии, съобщиха от пресофиса на земеделското министерство.
 
 
„Но не може фермер, който не е доказал с фактура продажбата и на 1 литър мляко да иска обвързана подкрепа. Има неразбиране за нейната цел -  обществото я плаща, защото стопаните осигуряват  продоволствената сигурност на страната с качествена храна“, заяви д-р Димитров. И припомни, че обвързаната подкрепа е допълнителен стимул, животновъдите вече са получили 75 млн. лв. или по около 200 лв. на крава.  
 
Зам.-министърът е бе на посещение в Благоевград за откриването на информационната кампания за земеделските стопани, която стартира в цялата страна. 
 
 
Димитров съобщи, че на 7 март ще се проведе заседание на Консултативния съвет по тютюна, на което ще бъдат предложени ставките за подпомагане.  Нивата на помощите за тютюнопроизводителите ще бъдат приблизително, колкото и миналата година, намалението на средствата за сектора е между 4 и 5%. Очаква се част от държавите членки да повдигнат въпроса за подпомагането на тютюнопроизводителите на европейско ниво и след 2020 г. 
 
В срещата с фермерите в Благоевград участие взеха и директорите на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ Лилия Стоянова, на „Пазарни мерки и организации на производителите“ Слави Кралев, на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ Николай Маринов и др.  
 
Информационната кампания за земеделските стопани продължава във всички областни градове. До началото на март ще бъдат дискутирани теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели, новостите в схемите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 г.