15 въпроса са поставили народни представители към земеделския министър Десислава Танева за редовния парламентарен контрол в петък. Сред тях са структурните промени в БАБХ, Напоителни системи и Добруджанския институт; компенсиране на фермерите за ниските изкупни цени на млякото и споразумението с Турция в областта на земеделието. 
 
Ето и пълния списък с поставени въпроси

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.
 
2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.
 
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.
 
4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.
 
5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.
 
6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно дезинфекцирането на превозни средства минаващи през митница Свиленград.
 
7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика в "Напоителни системи" ЕАД.
 
8. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.
 
9. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.
 
10. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно краткосрочната и дългосрочната политика на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на мелиоративните системи и респективно на земеделските култури, зависещи от качествено напояване.
 
11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно използване на материала от дърветата, паднали в Смолянска област по време на обилните снеговалежи.
 
12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.
 
13. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно действията на МЗХ по въпроса с масовите съкращения в Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево.
 
14. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разширяване и модернизиране на дейността на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" към Министерството на земеделието и храните.
 
15. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно Споразумението за сътрудничество в сферата на земеделието с Република Турция (март 2015 г.).
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!