Реколтата от пшеница в ЕС през сезон 2018/2019 може да намалее с 15,3 млн. тона, сравнено с показателя от миналата година. Така тя ще бъде на ниво 135,9 млн. тона, сочат данните в края на септември. Няколко месеца по-рано перспективите бяха незначително по-скромни. Година по-рано този показател бе фиксиран на ниво 144,2 млн. тона, пише агенция Казах-зерно.

Нови притеснения: Украинците опитват да подбиват цената на орехите

Началните запаси от земеделската култура в ЕС през настоящия сезон се оценяват на 20,9 млн. тона. В предходния отчетен период оценката на експертите отстъпваше на настоящите очаквания с 0,7 млн. тона. В началото на миналия сезон налице бяха 13,1 млн. тона зърно.

Предлагането на пшеница в ЕС през указания период възлиза на 163,1 млн. тона. Оценката от август бе по-скромна с 1,1 млн. тона. През миналия сезон този показател бе на ниво 170,4 млн. тона. Година по-рано предлагането бе 167,3 млн. тона.

Обемът на вноса на зърно в ЕС през сезон 2018/2019 се е увеличил с 0,2 млн. тона в сравнение с миналогодишния обем. Така той в момента е 6,1 млн. тона. Месеци по-рано перспективите бяха по-скромни с 0,2 млн. тона.

Износът през 2018/2019, по данни на доклада от септември, може да се понижи с 1,4 млн. тона спрямо показателя от миналогодишния сезон и така ще достигне 22,2 млн. тона.

Потреблението на пшеница в ЕС през разглеждания период възлиза на 125,9 млн. тона.

Крайните запаси от пшеница през настоящия сезон ще намалеят с 15 млн. тона. Миналата година те бяха с 5,9 млн. повече. Тази констатация е по-позитивна от доклада през август, който гласеше, че запасите ще бъдат с още 1,3 млн. тона по-малко.