Малки ферми от Балкана се обединяват, за да предлагат продуктите си под обща търговска марка. 15 са до момента фермите поели инициативата, която се финансира от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и частично от българската държава. Тя има за цел да подпомогне регистрацията и разработването на програми за производство на млечни и месни продукти във ферми от района на централна и западна Стара планина. Това каза д-р Стоилко Апостолов, управител на "Биоселена" пред Bloomberg ТV.
 
Стоилко Апостолов разказа повече за проекта, като поясни, че се очаква до края му фермите да станат 30.
 
"Идеята ни е да се направи една колективна марка, която ще има правила за производство и те ще бъдат възложени за контрол на външна фирма. До няколко месеца очакваме марката да е на пазара. Целта е животновъдни ферми, които произвеждат мляко, месо, яйца. Искаме да скъсим веригата и да покажем един работещ модел, който след това евентуално да бъде приложен и на национално ниво или в други райони на страната с национално финансиране или с финансиране по ПРСР, но за момента искаме да пробваме и да покажем, че работи" и добави, че засега продуктите ще се продават само на вътрешния пазар.