Все още не е ясно дали 14-месечният срок от регистрацията като земеделски производител ще остане като изискване по мярката за млади фермери в новата Програма за развитие на селските райони, за тези бенефициенти, които кандидатстваха по мярка 112 миналата година и не бяха одобрени. На въпрос по темата земеделският министър Десислава Танева заяви: По отношение на 14-месечния срок, въпросът е в процес на дискусия с ЕК и на този етап не би могло да се отговори категорично дали ще се запази или ще бъде променено това изискване. 
 
Към настоящия момент новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., част от която е и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, е в процес на разработване.
 
Министър Танева допълни, че Министерство на земеделието и храните в качеството си на Управляващ орган на ПРСР, планира в рамките на календарната 2015 г. да стартира прилагането на подмярката, насочена към предоставяне на стартова помощ за млади земеделски производители. 
 
След определянето на период за прием на заявления по подмярката за младите земеделски производители за периода 2014 – 2020 г. и при условие, че отговарят на критериите за допустимост, земеделските производители ще могат да кандидатстват по мярката на равно основание с останалите кандидати, коментира министър Танева. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!