По оперативни данни на земеделското министерство е извършена предсеитбена подготовка на 13 580 931 дка, а дълбока оран – на 6 692 767 дка, при съответно 13 061 857 дка и 6 292 896 дка година по-рано.
 
Сравнявайки със същия период на 2016 г., засетите площи с пшеница, ръж и тритикале нарастват в рамките на 12% - 18,8%, а тези с маслодайна рапица – с 1,1%. Намаление на годишна база се наблюдава единствено при площите с ечемик - с 8,4%.