1255 лв. е средната брутна месечна заплата в селското стопанство в Добричка област, показват данните на Статистическото бюро в Добрич. Това възнаграждение отрежда на сектор „Земеделие” второ място в класацията, в която най-високи са заплатите на работещите в сферата на електрическа и топлинна енергия и газообразните горива. Изследването е за второто тримесечие на годината. Според показателите средната месечна заплата за Добричка област e 969 лв. при 1 260 лв. за страната. 

Прогноза: Цените на пролетниците ще падат още


При наличието на близо 3 млн. 600 хил. дка обработваеми площи, които заемат над 70% от територията на областта, земеделието е секторът, който осигурява сериозна заетост на региона. В същото време обаче липсата на работна ръка в селското стопанство се очертава като един от сериозните проблеми в бранша, посочват работодателите. 


Зърнопроизводството и животновъдството страдат от недостиг на квалифициран персонал. 92% от анкетираните фирми в Добрич изпитват липса на работници, а при 79 на сто липсват тесни специалисти. 49% от бизнеса в региона не може да намери ръководен персонал. Данните са от проучване на Стопанската камара в Добрич, извършено през второто тримесечие на годината, в което са анкетирани 192 предприятия от областта.

Бизнесът посочва в анкетата, че „Машинно инженерство” е секторът, в който най-остро се чувства нуждата от обучение. На второ място е недостигът на образован персонал в сферата на електрониката, електротехниката и автоматизацията. Работодателите казват още, че 49% от работниците, които кандидатстват за работа, нямат нужните професионални умения и технически компетенции. Само 25% от анкетираните смятат, че не им достига административен персонал. Малко по-малко от половината от анкетираните посочват, че в региона е имало нужните специализирани учебни паралелки, но са били закрити и резултатът е налице. 


Положителен е фактът, че само 6% от анкетираните посочват нужда от агрономи. Две трети от бизнеса в Добричка област заявява готовност да осигури стаж по дадени специалности и да се включи в дуално обучение на ученици.