През първата половина на тази година износът на едър рогат добитък от ЕС е с 11% по-висок, отколкото година по-рано. Турция е внесла почти 1/3 от целия износ. В същото време се очаква вносът на добитък на турския пазар да демонстрира спад през втората половина на 2018 г. и в началото на 2019 г. във връзка с макроикономическата ситуация в Турция. Тази прогноза наскоро бе обявена от Европейската комисия, информира Meatinfo.

Да се спре търговията с живи животни

Либия, Ливан и Израел си остават традиционни пазари за европейските износители, макар в последно време Алжир, Мароко и Тунис да увеличиха вноса на животни от европейските страни.

В същото време, по данни на инвентаризация на поголовието от едър рогат добитък през май-юни 2018 г., общото поголовие от крави в ключови страни-производители на говеждо месо в ЕС се оказа с 0,6% по-малко, сравнено с година по-рано.

Испания, Швеция, Холандия и Италия са единствените страни, където продължава да нараства числеността на стадата.

Производството на говеждо месо в ЕС, както се очаква, ще се увеличи с 1,6% през тази година, но се очаква стагнация през 2019 г., тъй като ниските цени възпрепятстват последващото увеличаване на производството.