Десет държави отново подкрепиха България в искането й за удължаване срока за допустимост на разходите по ПРСР 2007-2013, съобщиха от правителствената информационна служба.  Това са Гърция, Италия, Словакия, Румъния, Словения, Чехия, Кипър, Люксембург, Полша и Хърватска. Това е била една от обсъжданите теми на проведеното на 11 май в Брюксел заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.
[news]
На форума е обявено, че Комисията прави анализ на правните и финансовите последствия от подобна мярка и скоро ще информира държавите-членки за решението си.
 
Съветът обсъди също предложението за регламент за биологичното земеделие с оглед постигането на общ подход. Въпреки постигнатия значителен напредък по множество членове, дискусиите ще продължат по чувствителни въпроси като контрола и присъствието на неразрешени вещества в биологичните продукти.
 
В областта на земеделието Съветът прие заключения относно опростяването на общата селскостопанска политика. От началото на 2015 г. този въпрос се превърна в един от приоритетите на Съвета, Европейския парламент и Комисията. В продължение на няколко месеца Председателството провежда консултация с министрите и обобщи техните становища по приоритетните области за опростяване, на база националния им опит от прилагането на наскоро реформираната ОСП.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!