Торене на кайсии - Agri.bg

Торене на кайсии

Торенето на кайсиите е едно от основните мероприятия за осигуряване на добър растеж и получаване на редовни и добри добиви.

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите - Agri.bg

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Делът на употребяваните течни азотни торове в света е над 40%. Употребата на течен азотен тор в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални разходи за приложение

Торене на круши - Agri.bg

Торене на круши

Торенето е основен регулируем фактор на околната среда, с който се допълват хранителните запаси на почвата, с цел да се създадат оптимални условия за развитието и нормалния растеж на дърветата

Органични торове и торене с тях - Agri.bg

Органични торове и торене с тях

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество.

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда - Agri.bg

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години.

Торене на черешите - Agri.bg

Торене на черешите

За установяване на необходимостта от торене на черешите най-добре е да се използват агрохимически методи (анализи на листа и почва).

Усвояване на калий от растенията - Agri.bg

Усвояване на калий от растенията

Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий.

Желязото като хранителен елемент - Agri.bg

Желязото като хранителен елемент

Растенията страдат от недостиг на желязо най-често, когато се отглеждат на силно варувани или алкални почви.

Определяне нуждите на овощните растения от торене - Agri.bg

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията.

Как се образува хумуса? - Agri.bg

Как се образува хумуса?

Като главен източник за образуване на хумуса в почвата служат органичните остатъци от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от висшата зелена растителност.

Промени на калиевите торове в почвата - Agri.bg

Промени на калиевите торове в почвата

Калиевите торове като водоразтворими соли веднага влизат във взаимодействие с почвата, при което почти цялото количество от внесения калий се адсорбира от почвата.

Торене с твърди минерални торове - Agri.bg

Торене с твърди минерални торове

Подготовката на минералните торове се състои в раздробяване и смесване. За да се осигури равномерно разпръскване на торовете, ако са сбити на буци, предварително се наситняват.

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години - Agri.bg

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Содовите и содово-сулфатните солонци и солончаци може да бъдат превърнати в пълноценни обработваеми почви само след гипсуване.

Съдържание и динамика на магнезия в почвата - Agri.bg

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Количеството на магнезия в почвите в нашата страна варира от 0,1 до 10%. Най-много магнезий съдържат жълтоземно-подзолистите, алувиално-ливадните и планинско-ливадните почви.

Пшеницата се нуждае от балансирано торене - Agri.bg

Пшеницата се нуждае от балансирано торене

За да могат да развият своите високи продуктивни възможности съвременните сортове пшеница, е необходимо високо ниво на агротехническа.

Сярата като хранителен елемент на растенията - Agri.bg

Сярата като хранителен елемент на растенията

В почвата органичните съединения, които съдържат сяра, изпълняват ролята на запаси от сяра. При минерализацията им сярата се превръща в усвоима форма.

Торене на зелен фасул - Agri.bg

Торене на зелен фасул

Фасулът е добър предшественик за повечето селскостопански култури, но се отличава с лоша биологична самопоносимост.

Ореховите листа не трябва да се компостират - Agri.bg

Ореховите листа не трябва да се компостират

Орехът се различава от останалите овощни видове по редица признаци. Между другото и по това, че листата му не могат да се използват за компостиране.

Торене на краставици - Agri.bg

Торене на краставици

В нашата страна краставиците се отглеждат като ранна и късна полска култура. След ранната култура обикновенно се отглеждат зелен фасул или късно главесто зеле.

Торене на фъстъците - Agri.bg

Торене на фъстъците

При нашите климатични условия фъстъците се отглеждат като поливна култура, са силно отзивчиви на торене и имат големи изисквания към хранителните вещества в почвата.

Торовете увеличават продуктивността на лозата - Agri.bg

Торовете увеличават продуктивността на лозата

За формиране на органите си лозовите растения имат нужда от редовно снабдяване с хранителни вещества, които кореновата система усвоява от различните почвени пластове.

Плевелите нямат място при къпината и касиса - Agri.bg

Плевелите нямат място при къпината и касиса

През първата половина на пролетта в редовата ивица се окопава плитко – до 5-6 см, като се внимава да не се повредят или унищожат кълновете, покарващи от подземната част на стъблото...