Как да получите повече от зимните носачки - Agri.bg

Как да получите повече от зимните носачки

Помещенията за отглеждане на носачки през зимата трябва да са ремонтирани, добре почистени и дезинфекцирани, да бъдат уплътнени

Видове фуражи за изхранване на птиците - Agri.bg

Видове фуражи за изхранване на птиците

Използвайте и алтернативни фуражи

Кога птиците стават канибали? - Agri.bg

Кога птиците стават канибали?

Понякога канибализъм може да възникне без видими причини

Минорка - порода кокошки за яйца - Agri.bg

Минорка - порода кокошки за яйца

Минорката е испанска яйценосна порода кокошки

Паразитни болести по птиците - Agri.bg

Паразитни болести по птиците

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на птиците от паразитни болести

Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици - Agri.bg

Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици

Високата продуктивност на селскостопанските птици е немислима без осигуряването на пълноценното им хранене. Това налага да се използват всички източници на фуражи

Взискателните пуйчета - Agri.bg

Взискателните пуйчета

Пуйките, особено в млада възраст, са много по-взискателни към условията на отглеждане и предимно към температурата в помещението и към качеството на фуража.

Грижи за бройлерите от първия ден - Agri.bg

Грижи за бройлерите от първия ден

През първите седмици след излюпването растежът на бройлерите е най-интензивен и са необходими повече хранителни вещества.

От какво зависи растежът на бройлерите - Agri.bg

От какво зависи растежът на бройлерите

При отглеждането на пилета бройлери 60-70% от общите производствени разходи отиват за фураж. Количеството на изразходвания фураж до голяма степен се определя от продължителността на угояван

Породи пуйки със стопанско значение - Agri.bg

Породи пуйки със стопанско значение

В света са създадени много хибриди и породи пуйки. Най-голямо стопанско значение имат следните породи пуйки: Обикновената бронзова, Широкогръдата бронзова и др.

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос - Agri.bg

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос

 Топлинен удар при птичите зародиши - Agri.bg

Топлинен удар при птичите зародиши

Прегряване на яйцата в инкубатора