Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми - Agri.bg

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Мускусната патица използва много добре растителните фуражи, но е взискателна към храненето и отглеждането. Месото й по вкус се доближава до месото на дивата патица.

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината - Agri.bg

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчетата-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината. При храненето на бройлерите трябва да се спазват няколко изисквания.

Правилното хранене на кокошките е важно условие за висока носливост - Agri.bg

Правилното хранене на кокошките е важно условие за висока носливост

Дневната дажба на кокошките трябва да е разнообразна и достатъчна по количество.

Използване на пуйките като мътачки - Agri.bg

Използване на пуйките като мътачки

Пуйката е най-добрата птица-мътачка. Достатъчно е само пуйката да се разклопа и да се постави на подходящо затъмнено място, в удобно, сухо и меко гнездо, за да лежи върху поставените и за люпене 15-18 яйца

Хранене на патици - Agri.bg

Хранене на патици

Дажбите на патиците се определят в зависимост от масата, носливостта, сезона и телесното им състояние. През периода на снасянето особено внимание трябва да се обръща на повишената потребност от витаминни и минерални храни.

Породи гъски за угояване - Agri.bg

Породи гъски за угояване

По-леките породи гъски се отличават с по-малко живо тегло и по-голяма носливост, докато средните и тежките породи имат по-високо живо тегло и по-малка носливост.

Мерки против разклопването при пуйките-носачки - Agri.bg

Мерки против разклопването при пуйките-носачки

Разклопаните пуйки се откриват най-сигурно по следния начин: Гнездата се проверяват всяка вечер, преди да се е стъмнило.

Хранене и гледане на гъски - Agri.bg

Хранене и гледане на гъски

При нашите условия през пасищния период храненето на гъските е най-икономично и може да се спестят големи количества зърнен и концентриран фураж.

Произход на щраусите - обща характеристика - Agri.bg

Произход на щраусите - обща характеристика

Мъжките и женските екземпляри значително се различават едни от други по оперението им черно при мъжките и кафяво при женските, а също и по размерите на тялото.

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците - Agri.bg

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците

Проблемите за качеството на комбинираните фуражи са тясно свързани със здравеопазването и продуктивността на птиците.

Породи и хибриди кокошки за производство на месо - Agri.bg

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Към тази група кокошки спадат породите и хибридите, специализирани за производство на птиче месо. Птиците се характеризират с много добра замускуленост, особено на гръдната и бедрените кости.

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж - Agri.bg

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж

Помещенията, в които ще се отглеждат патетата предварително се почистват, измиват и дезинфекцират. Стените и подът може да се обеззаразят от паразити.

Витамините са жизнено важни за организма на птиците - Agri.bg

Витамините са жизнено важни за организма на птиците

От необходимите хранителни вещества белтъчините са основните и незаменими за всички категории и видове селскостопански птици. Качеството им се определя от аминокиселинния им състав.

Отбор на яйца от пуйки за люпене - Agri.bg

Отбор на яйца от пуйки за люпене

За разлика от яйцата на другите видове птици яйцата на пуйките са по-конусообразни. Размерът и теглото на яйцата зависят от породата, възрастта, живото тегло и храненето и гледането на разплодните пуйки.

Влияние на храните върху угояването на гъските - Agri.bg

Влияние на храните върху угояването на гъските

Ечемичената ярма прави месото по-бяло и по-фино, бялата царевица дава слабо оцветяване на месото, а жълтата придава по-добро оцветяване на месото и го обогатява на витамини.

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа - Agri.bg

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа

Успешното отглеждане на пилета бройлери зависи до голяма степен от добрата подготовка на помещенията - почистване, дезинфекция и застилане с чист и сух постелъчен материал.

Недоимъчни заболявания при пуйките - Agri.bg

Недоимъчни заболявания при пуйките

Ако след излюпването на пуйчетата се дава храна без витамин А, към 3-4-седмична възраст те почват да боледуват. Наблюдават се слабост, сковано движение, увиснали крила ...

Формиране и поддържане на основното стадо гъски - Agri.bg

Формиране и поддържане на основното стадо гъски

При отбора трябва да се взема под внимание и носливостта на гъските, която в повечето случаи е малка и дава отражение върху общата производителност на гъшето стадо и икономическите резултат.

Отглеждане на носачки в уголемени клетки - Agri.bg

Отглеждане на носачки в уголемени клетки

Клетките, в които се отглеждат носачките могат да бъдат едно-, дву- и триетажни, в зависимост от площта на помещението и от броя на носачките, които ще се отглеждат.  

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките - Agri.bg

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Времето за образуването на яйцето оказва голямо влияние върху носливостта на кокошките. Ако яйцето се образува за по-малко от 24 часа, кокошката снася всеки ден.

Хранене и отглеждане на малките пуйчета - Agri.bg

Хранене и отглеждане на малките пуйчета

Малките пуйчета след изваждането им от инкубатора са лениви, трудно подвижни и не се насочват към предлаганата им храна. Това им поведение произтича от тяхната биологична особеност.

Фактори влияещи на масата на яйцата - Agri.bg

Фактори влияещи на масата на яйцата

При яйчната продуктивност на птиците е от значение не само броят на снесените яйца, но и тяхната маса. При различните видове птици има твърде големи разлики в масата на яйцата.