Увеличаване количеството на месото от овцете - Agri.bg

Увеличаване количеството на месото от овцете

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи.

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености - Agri.bg

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена и висока продуктивност от възрастните.

Хранене на бременни овце - Agri.bg

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета.

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете - Agri.bg

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

В равнинните райони стрижбата на овцете обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната.

Технология за отглеждане на кози - Agri.bg

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар.

Доене на козите и грижи за вимето - Agri.bg

Доене на козите и грижи за вимето

Добиването на повече и чисто мляко зависи главно от породата, режима на хранене и отглеждане, редовното и правилно доене и грижите, които полага гледачът за вимето на козата.

Отглеждане на овце майки - Agri.bg

Отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на им, и зависи от природно-климатичните условия, породата, физиологичното състояние на животните.

Хранене на овцете със зелени фуражи - Agri.bg

Хранене на овцете със зелени фуражи

Зелените фуражи осигуряват на овцете всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходящо съотношение и форма. При хранене само със зелени фуражи овцете могат да бъдат в много добро телесно състояние, да имат висока плодовитост, млечност и вълнодайност.

Срокове на стрижба на овцете - Agri.bg

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Порода овце Хиос - Agri.bg

Порода овце Хиос

Овцете от породата Хиос са с много добра аклиматизационна способност. Проявяват обаче известна чувствителност към района със студен и влажен климат и силни ветрове.

Отглеждане на женски агнета за разплод - Agri.bg

Отглеждане на женски агнета за разплод

Втората по важност група, която се отглежда във всяка овцеферма са женските агнета за разплод. От тях зависят бъдещата продуктивност на стадото и успехът от развъдно-подобрителния работа.

Заразни болести при овцете и козите - Agri.bg

Заразни болести при овцете и козите

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от заразни болести

Как да се грижим за новородените агнета? - Agri.bg

Как да се грижим за новородените агнета?

Важна предпоставка за правилното отглеждане и за оцеляването на новородените агнета при подготовката на овцете за агнилната кампания е изграждането на единични боксове за майките с приплодите им.

Развъждане на овцете - методи - Agri.bg

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Грижи за бременните кози - Agri.bg

Грижи за бременните кози

Бременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплодена.

Ил дьо Франс - порода овце за месо - Agri.bg

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период - Agri.bg

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се хранят изкуствено. Отстраняват се значителна част от недостатъците на естественото отглеждане на приплодите, но се изразходва повече труд.

Подготовка на овцете майки за заплождане - Agri.bg

Подготовка на овцете майки за заплождане

До голяма степен масовото размърляне и плодовитостта на овцете се предопределя от добрата им подготовка за заплождане.

Угояване на агнета и шилета - Agri.bg

Угояване на агнета и шилета

В много страни месото от агнетата и шилетата е едно от най-високо ценените. Ето защо то има висока цена на международния пазар.

Паразитни болести при овцете и козите - Agri.bg

Паразитни болести при овцете и козите

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от паразитни болести

Хранене на агнета и шилета за разплод - Agri.bg

Хранене на агнета и шилета за разплод

Oсновната храна за агнетата през бозайния перод е майчиното мляко. Към края на втората седмица след раждането  добре развиващите се агнета започват да приемат ограничени количества концентр

Хранене на бременни кози - Agri.bg

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи.