Тренинг на тригодишните и по-възрастните коне - Agri.bg

Тренинг на тригодишните и по-възрастните коне

Първоначално тренинг и изпитвания като двегодишни преминават младите коне от породата чистокръвен английски (ездови) кон, а като тригодишни - останалите породи.

Прескачане на препятствия - конкур-ипик - Agri.bg

Прескачане на препятствия - конкур-ипик

Прескачане на препятствия, или конкур-ипик се провежда на специален състезателен плац с 9 до 16 препятствия, подредени така, че за да ги преодолее всичките, състезателят трябва да прави завои.

Източнобългарски кон - Agri.bg

Източнобългарски кон

Източнобългарският кон е един от най-известните наши породи коне.  

Руски тежковозен кон - Agri.bg

Руски тежковозен кон

За основа при създаването тази порода са послужили местните коне на Украйна, които са кръстосвали с Арденската порода, като била вливана кръв и от брабансона и першерона.

Хранене на жребци през случния сезон - Agri.bg

Хранене на жребци през случния сезон

Нормалното заплождане на кобилите майки изисква жребците да се гледат и хранят правилно. Дажбата на жребците трябва да съобразена с интензивността на използването, с породата и с възрастта им.

Технология на млечното коневъдство в Монголия - Agri.bg

Технология на млечното коневъдство в Монголия

Технологията на млечното коневъдство включва принципите и форми на организация при кумисните ферми, доене на кобилите и доилна техника, възпроизводство и отглеждане на младите коне

Как протича раждането (ожребването) при кобилите? - Agri.bg

Как протича раждането (ожребването) при кобилите?

Раждането при кобилите протича сравнително бързо и лесно, като най-често е през нощта. Признаци за предстоящото раждане при кобилите са уголемяването на вимето и разхлабването на тазовите връзки, при което коренът на опашката изглежда като приповдигнат.

Орловски рисак - една от най-ценните породи коне - Agri.bg

Орловски рисак - една от най-ценните породи коне

В Хреновският конезавод, изграден от граф Алексей Орлов, е създадена една от най-ценните породи коне - Орловски рисак.

Пони - Agri.bg

Пони

Понитата са своеобразна група породи коне с малък ръст (80-130 см). Според някои хиполози към тях спадат всички породи коне, които имат ръст под 140 см.

Магарето вече е само за атракция - Agri.bg

Магарето вече е само за атракция

Магарето e било одомашнено преди коня. В стари паметници, дaтиращи отпреди 5-6 хил. години пр.н.е., има изобразени магарета.

Как да изсушим коня за 2 минути? - Agri.bg

Как да изсушим коня за 2 минути?

Тук нямаме предвид изсушаването на потта на коня след напрегнати тренировки. При тези случаи, най-доброто средство е 10-15 минутна разходка, не само за да изсъхне потта, а и дишането да се възстанови към нормалното.

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели? - Agri.bg

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели?

В България голяма част от площите са заплевени. Сред плевелите има и значителен брой, които съдържат по-висок процент токсични вещества и спадат към така наречените отровни видове плевели.

Нониус - Agri.bg

Нониус

Една от най-известните в Европа впрегатни породи коне е Нониус. В началото на миналия век в унгарския конезавод „Мезохегеш" е започнала работата по създаването и.

Арабска порода - тип Шагия - Agri.bg

Арабска порода - тип Шагия

В конезавода "Баболна" - бившата Австро-Унгарска империя, първоначално е създадена породата тип Шагия. Поради изявените си качества бързо порода арабски коне - тип Шагия се разпространява и в останалите европейски страни.

Изпитване на ездовите коне - Agri.bg

Изпитване на ездовите коне

Целта на изпитванията на ездовите коне е да се прояви племенната им стойност. Изпитванията се организират от съответните органи, които се ръководят коневъдството в страната.

Групов тренинг на коне - Agri.bg

Групов тренинг на коне

Тренингът на конете се разделя на групов и индивидуален. Ако до започването на индивидуалния тренинг младите коне не са минали групов тренинг, при индивидуалния те имат по-малко шансове за

Руски рисак (Russian Trotter) - порода коне за впряг и конен спорт - Agri.bg

Руски рисак (Russian Trotter) - порода коне за впряг и конен спорт

Дълги години в пределите на Русия се отглеждал само Орловски рисак, който задоволявал нуждите на селското стопанство и на спорта.

Чистокръвен английски кон - Agri.bg

Чистокръвен английски кон

Чистокръвният английски кон е най-разпространената ездова порода в света. Създаден е в Англия и постепенно е заел своето място като порода-подобрителка и за задоволяване нуждите на конния спорт.

Коневъдство - развъждане и използване на конете - Agri.bg

Коневъдство - развъждане и използване на конете

Коневъдството е отрасъл от животновъдството и се занимава с развъждането и използването на коне. Коневъдството възниква в Европа и Азия в 4-тото хилядолетие пр. хр.

Фуриозо-нортстар - Agri.bg

Фуриозо-нортстар

Породата фуриозо-нортстар е една от разпространените породи в Централна Европа.

Използване на конете за впряг - Agri.bg

Използване на конете за впряг

Младите коне започват да се впрягат и да извършват първоначално по-лека, а постепенно по-тежка работа. Конете се впрягат в едноконен впряг, след като са минали подготвителния период. При вп

Андалузка порода коне - Agri.bg

Андалузка порода коне

В продължение на пет века андалузката порода коне се развива успешно в своята родина Испания. Известно е, че фанатизираните арабски племена не са разрешавали износ на коне с източен произхо