Фермер вози оборски тор към полето. Среща малко момче, което проявява интерес към товара. Той му обяснява, че кара оборски тор, който ще сложи на ягодите.
- Странно, а ние на нашите ягоди слагаме захар или крем...
 

Опитният продавач на дини само с едно почукване по главата на синчето си вече знаеше дали е подготвено за контролното в училище.

ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯ ВИЦ

Зима. Клиент се обръща към продавачката на една сергия на пазара: - Претеглете ми един килограм домати. - Турски или испански? - Няма значе...

ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯ ВИЦ

Иванчо има 4 ябълки. Петьо има 7 ябълки. Атанас има 2 ябълки. Георги има 5 съчми в задника. Въпросът в задачата е: Кой най-бавно е бягал от ябълковата...

ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯ ВИЦ

Двойка зайци била подгонена от глутница кучета, скрили се в една дупка и зайката казала: - И сега? Какво ще правим? Заекът я прегърнал и казал: - Щ...

ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯ ВИЦ

Във фермата се разболял конят. Ветеринарят: - Ако утре сутрин не стане, ще го приспя. На сутринта конят не става. Свинята започнала да го...

ПРОЧЕТИ ЦЕЛИЯ ВИЦ