Агроном - трайни насаждения

Десислава Цанкова

05.08.2020 НОМЕР НА ОБЯВАТА: 7442

В момента търсим за наш партньор - земеделска компания, опитен и квалифициран професионалист, който да стане част от екипа на компанията на позиция:

АГРОНОМ

Основни отговорности и задължения:
Планиране, организация и ръководене на пълния работен процес по отглеждането на градини с трайни насаждения.
Съставя технологически карти за отглеждането на отделните култури и изготвя планове и схеми за предстоящи кампании по засаждане на трайни насаждения.
Осъществяване на контрол на качеството във всеки етап от развитието на отглежданите култури.
Планира и следи за изпълнението в срок и качество на агротехническите мероприятия.
Отговаря за количествените и качествени параметри на влаганите материали и суровини в производството.
Организира и ръководи изпълнението на мероприятия растителна защита и борба с вредители и болести по културите.
Следи и отговаря за своевременната доставка на необходимите материали и суровини.
Изготвяне на месечни отчети за вложените материали, препарати и торове.
Провежда периодично обучение на селскостопанските работници по спазване изискванията на технологията при отглеждането на отделните култури.
Контролира дейността на селскостопанските работници и упражнява пряк контрол.

Успешният кандидат е със:
Висше образование - специалност "Агроном";
Минимум 5г. практически опит в отглеждането на трайни насаждения;
Добра компютърна грамотност - Microsoft Office;
Опит с програми за чертане - Mcad; AutoCad, CadIS – предимство;
Висока степен на вътрешна мотивация и инициативност;
Нагласа за вземане на самостоятелни решения;
Лоялност, адаптивност, гъвкавост и отлични комуникативни умения;
Умение за работа в екип;
Прецизност и комбинативно мислене.
Компанията предлага:
Възможност да приложите знанията и уменията си в млада земеделска компания;
Възможност да придобиете опит с най-добрите земеделски практики;
Добри условия на работа;
Отлично заплащане;
Дългосрочна ангажираност.

Обявата важи за: Бургас

Позиция: Агрономи

Тип заетост: Пълен работен ден ,