Продавам земеделска земя в регион Благоевград

fermer50530

31.07.2015НОМЕР НА ОБЯВАТА: 4664

Поземлен имот,с площ на имота 80.009 дка с начин на трайно ползване пасище,мера,категория на земята при неполивни условия-осма,находящ се в местноста ВРЪО по картата на село Михнево, с ЕКАТТЕ48578,общ.Петрич.
 • Характеристики

  Цена: 200000 лв.

  Цена на кв.м.: 3 лв./кв.м.

  Площ: 80000 кв.м.

  Тип на имота: земеделска земя

 • Допълнително

  В регулация: Не

  Има вода: Не

  Има електричество: Не

Продавам земеделска земя в Пловдив - 7000 BGN

1.27 лв/кв.м. 5500 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 03.07.2017

Земя в Стрелец директно от собственик

0.21 лв/кв.м. 1900 кв.м. регулация вода електричество
Велико Търново 08.07.2019

Продавам земеделска земя в София - 16000 BGN

0.40 лв/кв.м. 40000 кв.м. регулация вода електричество
26.03.2016

Продавам земеделска земя в Ловеч - 20000 BGN

8.00 лв/кв.м. 2500 кв.м. регулация вода електричество
Ловеч 21.01.2015

Продавам земеделска земя в раьона на община Карлово.

0.15 лв/кв.м. 5500 кв.м. регулация вода електричество
Пловдив 04.02.2021