Продавам агробизнес имот в Сливен - 500 000 BGN

SilviyaMarinova

12.11.2014НОМЕР НА ОБЯВАТА: 3585

Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. ЗЪРНОБАЗА КОНЬОВО, находяща се в с. Коньово, общ. Н.Загора, в района на ЖП гара, ул. „Васил Левски“ № 14, извън регулация, представляваща 6 бр, плоски складове за зърно, и 3 бр. черупкови складове, обединени в една сграда, както и административна сграда с кантар и лаборатория. Сградният фонд е в добро състояние, масивни сгради със стоманено-бетонни стени, допълнително укрепени за да изпълняват предназначението си на складове за зърно и покриви с метална конструкция. Полезна височина от 4 до 6 м. покривите са в добро състояние. Черупковите складове са с тухлена конструкция, стоманено-бетонни покриви, като мазилката на стените и носещите колони е частично нарушена. Входът и разтоварването на зърната са механизирани, изход с челен товарач, работеща вентилация в складове: 1, 7 и 8. Подход за ТИР, възможност за изграждане на вентилация и в останалите складове. Върху имота няма тежести. Линк към имота от google maps: http://goo.gl/maps/h9m7B Местоположение: Имотът се намира в южната част на с. Коньово, на 7 км в от международен път Е773 (София-Бургас), минаващ през гр. Нова Загора и на 25 км от автомагистрала „Тракия“. Намира се в съседство с ЖП гара Коньово, с която граничи от запад и кантар с лаборатория, които се намират на 20м. северозападно. Намира се на 500 м. от центъра на с. Коньово. От юг граничи с ЖП линия, а от изток със земеделска земя. Порталът е разположен в западната част. Прилежащ терен: Сграден фонд: Обща площ на имота 10 140 кв. м.,обща РЗП 4 808 кв. м., състояща се от 9 бр. складове: склад 1 от 798 кв.м. и вместимост 1500т; склад 2 от 720 кв.м. и вместимост 1300т; склад 3 от 190 кв.м. и вместимост 300т, склад 4, 5 и 6 с обща площ за трите 1 352 кв.м. и вместимост 3000т.; склад 7 от 490 кв.м. и вместимост 880т.; склад 8 от 420 кв.м. и вместимост 740т.; склад 9 от 735 кв.м. и вместимост 1400т; навес, кантар и лаборатория – 130 кв.м. за трите. Разположението на сградите в имота и размерите им са видни от следната схема: Сградният фонд се състои от: 1. Сграда 1, представляващи склад № 1 и склад № 2 са на един етаж, с тухлен зид и метална конструкция и двускатен метален покрив, с полезна височина от 5 м. Склад № 1 е с РЗП 798 м2 и вместимост 1500т, а склад № 2 е с РЗП 720м2 и вместимост 1300т. Двата склада разполагат с активна вентилация и действащи редлери за вход на зърнени култури, изхода на същите става чрез челен товарач. Входът е от юг. 2. Сграда 2 – Авторазтоварище намира се непосредствено до склад № 2 състоящо се от метална скара за под, тухлена стена с желязобетонни колони, плоча от желязобетон и електродвигатели на плочата, на един етаж, с полезна височина от 5 м., действащи елеватори и редлери с възможност за разпределение в кой склад да се извърши входа на зърнените култури. Входът е от юг. 3. Сграда 3 - Портиерна и работилница. Сградата е изградена от тухлени зидове със стоманобетонна плоча. Портиерната е с РЗП 6м2 и височина 2,40м. Работилницата е с РЗП 14м2 и височина 2,4м. В нея се намира ел. табло и команден пулт за управление на редлерите. Входът е от юг. 4. Сграда 4 – Склад № 3 (Черупков склад) – изграден от тухлени стени с желязобетонни колони и покрив. РЗП от 190 кв.м. и вместимост 300т. Складът не разполага с активна вентилация и е без механизиранизиран прием на зърнени култури, входа и изхода става посредством челен товарач. Входът е от юг. 5. Сграда 5 – Складове № 4, 5 и 6. Складовете са разположени на „П”- образно изградени са от тухлени зидове на височина до 2 м., нагоре стените са метални и покривната конструкция също е метална с полезна височина 5м. Складове №4, 5 и 6 са с обща РЗП 1 352 кв.м. и вместимост 3000т., на един етаж, входът на склад 4 е от юг, на склад 5 от запад и на склад 6 от север. Входа и изхода става посредством челен товарач. 6. Сграда 6 – състои се от Склад № 7 и Склад № 8 – разположени са срещу склад 3 (Черупков), изграден е от тухлени зидове на височина до 2 м., нагоре стените са метални и покривната конструкция също е метална с полезна височина 5м. Склад 7 с РЗП от 490 кв.м. и вместимост 880т. и склад 8 с РЗП 420 кв.м. и вместимост 740т.. Разполага с действащи редлери за вход на зърнени култури, изхода на същите става чрез челен товарач. Входът е от север. 7. Сграда 7 – състои се от Склад № 9 - разположени са срещу склад 1 и 2, изграден е от тухлени зидове на височина до 2 м., нагоре стените са метални и покривната конструкция също е метална с полезна височина 5м. Разполага с РЗП 735 кв.м. и вместимост 1400т. на един етаж. Разполага с действащи редлери за вход на зърнени култури, изхода на същите става чрез челен товарач. Входът е от север. 8. Сграда 8 - навес, кантар и лаборатория – разположени са извън базата изградени са от тухлени зидове и стоманобетонна плоча, на един етаж височина 4м. с РЗП 130 кв.м. за трите. Комуникации: Достъп до имота: До имота се стига по асфалтов път в добро състояние. Порталът е от западната част на имота. Обектът се намира непосредствено до ЖП гара Коньово, на 7 км от международен път Е773 и на 25 км от автомагистрала „Тракия“, като се минава през гр. Н. Загора. Вътрешни пътища: Асфалтова площадка между складовете. Електроснабдяване: В имота няма изграден собствен трафопост, има електрозахранване и действащи ел. табла към всеки склад, които разпределят подаването на ел. енергия. Мръсен канал: Няма изградена отводнителна система за отпадъчни води. Вода: Вода има пред самия имот, но няма изградена ВиК инсталация. Предназначение: Базата е подходяща за съхранение на земеделска продукция или техника, развиване на търговска и производствена дейност. Продажна цена: 500 000 лв.; Месечна наемна цена: 1 500 лв.; Посочените цени са без ДДС; За контакти: Владимир Иванов; телефон: 0889 810 506, е-mail: [email protected]; Иван Георгиев; телефон: 0886 055 855, е-mail: [email protected];
 • Характеристики

  Цена: 500000 лв.

  Цена на кв.м.: 49 лв./кв.м.

  Площ: 10140 кв.м.

  Тип на имота: агробизнес имот

 • Допълнително

  В регулация: Не

  Има вода: Не

  Има електричество: Не

Продавам агробизнес имот в регион Стара Загора, с. Михайлово

13.39 лв/кв.м. 7470 кв.м. регулация вода електричество
Стара Загора 09.07.2015

Продавам агробизнес имот в Стара Загора - 100000 BGN

500.00 лв/кв.м. 200 кв.м. регулация вода електричество
Стара Загора 06.11.2014

Продавам агробизнес имот в Бургас - 100 BGN

50.00 лв/кв.м. 2 кв.м. регулация вода електричество
Бургас 26.10.2017

Продавам агробизнес имот в Враца - 60000 EUR

120.00 лв/кв.м. 500 кв.м. регулация вода електричество
Враца 04.06.2013

Продавам птицеферма 70 дка в регион Плевен, с. Обнова

17.00 лв/кв.м. 70588 кв.м. регулация вода електричество
Плевен 23.04.2015