Продавам агробизнес имот в регион Ямбол, гр. Стралжда

SilviyaMarinova

09.07.2015НОМЕР НА ОБЯВАТА: 4612

Kомплекс от сгради, машини и съоръжения, находящи се в гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол и включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №69660.501.2265 (шестдесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет точка петстотин и едно точка две хиляди двеста шестдесет и пет) (стар идентификатор: 1547, кв.132А, парцел I), с площ 16 108 кв.м. В регулация , - Административна сграда със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв.м.; -Колиен кантар със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв.м.; -КПП с гараж и канцелария със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв.м.; -Манипулационен пункт със застроена площ 720 (седемстотин и двадесет) кв.м.; -Покрит склад със застроена площ 816 (осемстотин и шестнадесет) кв.м; -Закрит склад със застроена площ 672 (шестстотин седемдесет и два) кв.м.; -Сграда между складовете със застроена площ 66 (шестдесет и шест) кв.м.; -Склад с рампа - застроена площ 384 (триста осемдесет и четири) кв.м.; -Тоалетна със застроена площ 25 (двадесет и пет) кв.м.; -Склад със застроена площ 237 (двеста тридесет и седем) кв.м.; Застроена площ :3105кв.м Продажна цена: 400 000 лв; * Посочената цена е без ДДС
 • Характеристики

  Цена: 400000 лв.

  Цена на кв.м.: 25 лв./кв.м.

  Площ: 16108 кв.м.

  Тип на имота: агробизнес имот

 • Допълнително

  В регулация: Да

  Има вода: Да

  Има електричество: Да

Продавам агробизнес имот в Стара Загора - 180 000 BGN

24.10 лв/кв.м. 7470 кв.м. регулация вода електричество
Стара Загора 18.06.2014

Продавам агробизнес имот в Варна - 20000 BGN

3.09 лв/кв.м. 6477 кв.м. регулация вода електричество
Варна 29.05.2018

Продавам агробизнес имот в София - 123680 EUR

160.00 лв/кв.м. 773 кв.м. регулация вода електричество
22.08.2014

Продавам агробизнес имот в Пазарджик - 210000 BGN

36.21 лв/кв.м. 5800 кв.м. регулация вода електричество
Пазарджик 04.06.2018

Продавам агробизнес имот в Пазарджик - 9100 BGN

18.20 лв/кв.м. 500 кв.м. регулация вода електричество
Пазарджик 29.10.2018