Продавам агробизнес имот 26997 кв.м. в регион Ямбол, с. Скалица

SilviyaMarinova

09.07.2015НОМЕР НА ОБЯВАТА: 4614

Поземлен имот № 153010 и Поземлен имот № 000165 Обща площ на двата терена 26 977кв.м. Имотът е извън регулация,намира се в началото на с.Скалица. Сграда 01 - Метален склад за зърно, инв.№138, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция, със застроена площ от 1766 (хиляда седемстотин шестдесет и шест) кв.м. Сграда 02 – Метален склад за зърно, инв.№ 139, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция, със застроена площ от 3 657кв.м. (три хиляди шестстотин петдесет и седем) кв.м.. Сграда 03 – Кантарна сграда, едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв.м. А съгласно скица № К 04616/03.02.2015г.,сграда 03 – сграда с друго предназначение с площ от 22 (двадесет и два)кв.м. Сграда № 01 - склад за зърнени храни, със застроена площ от 583 /петстотин осемдесет и три/ кв.м. Сграда № 02 - склад за зърнени храни, със застроена площ от 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м. Сграда №03 - Трансформаторен пост с площ от 9 /девет/ кв.м. Сграда №04 -с друго предназначение, със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ кв.м. Сграда № 05 - Метален склад за зърно, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция, със застроена площ по скица от 1606 (хиляда шестстотин и шест) кв.м. Битова Сграда №06, със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м. Сграда № 7 -с друго предназначение, със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м.- Сграда № 8 -с друго предназначение, със застроена площ от 300 /триста/ кв.м. Сграда № 09 , Административна сграда, със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ Общо застроена площ :8864
 • Характеристики

  Цена: 500000 лв.

  Цена на кв.м.: 19 лв./кв.м.

  Площ: 26977 кв.м.

  Тип на имота: агробизнес имот

 • Допълнително

  В регулация: Не

  Има вода: Не

  Има електричество: Не

Продавам агробизнес имот в Търговище - 200 000 BGN

4.76 лв/кв.м. 42000 кв.м. регулация вода електричество
Търговище 27.03.2015

Продавам агробизнес имот в Бургас - 120 000 BGN

27.45 лв/кв.м. 4372 кв.м. регулация вода електричество
Бургас 18.06.2014

Продавам агробизнес имот в Враца - 55000 EUR

110.00 лв/кв.м. 500 кв.м. регулация вода електричество
Враца 17.02.2013

Продавам агробизнес имот в Враца - 65000 EUR

130.00 лв/кв.м. 500 кв.м. регулация вода електричество
Враца 15.12.2013