Назначаване на работник по програма 6.1

 • F
  В проекта съм посочил, че ще осигуря 1 работно място,въпросът ми е този човек на 8 часа ли трябва да е задължително и през цялата година ли, защото реално няма работа през зимните месеци и за 8 часа?
 • A
  На 8 часа за цялата година - от месеца, който си посочил в проекта, който по спомен беше най-малко година преди проверка за 2-ро плащане до края на проекта - което, ако не се лъжа, беше 5 години след подписване на договора.
 • Съгласно Чл.13 ал. 5 от Наредба 14 - Условието по ал. 1, т. 4 се счита за изпълнено, когато кандидатът е отбелязал в бизнес плана средния списъчен брой на наетия от него персонал за периода от създаване на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване, и при изпълнение на дейностите по проекта планира увеличение на средния списъчен брой на персонала, изчислено съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, като в увеличението не се включва заетостта на кандидата/ползвателя физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ или на едноличния собственик на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД. Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала (ССБП) при сезонна заетост е следната: Примерно имаш работници на пълен работен ден от май до септември: май - 2, юни - 3, юли - 8, август - 7, септември - 4. ССБП е (2+3+8+7+4):12=2 като 12 е брой календарни месеци в годината. ССБП за годината е 2 работни места. Броя съществуващи работни места е посочен и деклариран към датата на подаване на заявлението за подпомагане. По същия начин можеш да изчисляваш ССБП за всеки период от 12 поредни месеца. Съгласно чл. 13 ал.8 Когато проектът е бил оценен по критерия за подбор, посочен в ал. 1, т. 4, кандидатът е длъжен да запази съществуващия и деклариран към датата на подаване на заявлението за подпомагане среден списъчен брой на персонала през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. В тези случаи кандидатът се задължава да поддържа и увеличения среден списъчен брой на персонала за периода от месеца, предхождащ датата на подаване на заявка за второ плашане, до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Ако следваме примера, трябва да увеличиш работните места с Х (колкото си посочил в бизнес плана) за периода от 1 месец преди подаване на заявление за второ плащане до изтичане на петте години на договора с ДФЗ. Т.е. колкото по-късно подадеш заявление за второ плащане, толкова по-малко ще плащаш за нови работни места.
 • S
  Здравейте Предстои ми назначаване на 1 работник по 6.1 от 1.3.2017 г. и имам следните запитвания: - Може ли да бъде назначен пенсионер на 8 часа ? - Могат ли да бъдат назначени двама работника на по 4 часа, като по този начин изпълнява ли се условието за назначаване на 1 работник? Благодаря
 • A
  Здравейте, Имам същия въпрос като колегата по-горе. Моля за компетентен отговор. Благодаря предварително!
 • L
  Здравейте Предстои ми назначаване на 1 работник по 6.1 от 1.3.2017 г. и имам следните запитвания: - Може ли да бъде назначен пенсионер на 8 часа ? - Могат ли да бъдат назначени двама работника на по 4 часа, като по този начин изпълнява ли се условието за назначаване на 1 работник? Благодаря По-горе е цитирана наредбата: - пенсионери не се споменават - според мен може да се назначат - да, може
 • A
  Относно пенсионерът само да попитам от любопитство- мислите, че ще ви излезе по- евтино или просто с такъв разполагате?
 • L
  Възможни са много варианти за назначаване - различен брой в различни периоди и за различни часове. Ако приемете вариант да не е целогодишно 1 работник на 8 часа и не можете да се справите с изчисленията, обърнете се към счетоводител, за да направи изчисленията. Давам пример: 2017 г. има 248 работни дни х 8 часа работен ден = 1984 работни часа за 1 човек за 2017 г. Това означава, че за годината трябва имате назначени работници, които са отработили 1984 човекочаса, без значение колко работника за колко дълъг период са работили и по колко часа са работили на ден. Просто сумарно изработеното трябва да е 1984 ч.ч. Ако назначението не е точно за календарна година, тогава изчислението за една година (12 месеца) се прави, като се сумират работните дни за 12 поредни месеци от датата на първото назначение и се умножават по 8 часа работен ден
 • V
  Договора по 6.1 е сключен 21.01.2016г. от кога започва осигуряването на наетото лице в стопанството?Заявката за второто плащане ще е 20.06.2018г.Благодаря.
 • V
  Курса опазване компонентите на околната среда при млад фермер,колко часа трябва да премине.Има образование,но е заложил в биз.плана курс окос.18 или 30ч.
 • K
  Veneta в бизнес плана трябва точно да ти е посочено от кога трябва да назначиш работника и трябва да го спазиш задължително
 • Няма споменато нищо,освен попълнена таблица"допълнителна заетост и нови раб.места"и под нея е попълнено 1 -Среден списъчен брой на персонала,нает в стопанството,изчислен за период от една година спрямо месеца,предхождащ подаване на заявка за второ плащане.Заявката за второто плащане е юни 2018.
 • L
  Няма споменато нищо,освен попълнена таблица"допълнителна заетост и нови раб.места"и под нея е попълнено 1 -Среден списъчен брой на персонала,нает в стопанството,изчислен за период от една година спрямо месеца,предхождащ подаване на заявка за второ плащане.Заявката за второто плащане е юни 2018. Написано е - "Среден списъчен брой на персонала,нает в стопанството,изчислен за период от една година спрямо месеца,предхождащ подаване на заявка за второ плащане.Заявката за второто плащане е юни 2018"
 • Започва осиг.месец и една година преди втората заявка?
 • K
  Здравейте След назначаване на работника по 6.1 трябва ли да сключа договор със служба по трудова медицина при положение ,че имам диплома за длъжностно лице(ръководител) по ЗБУТ ( здравословни и безопасни условия на труд) .Благодарение на която диплома имам правото да провеждам инструктажи и всичко необходимо по темата за здравословни и безопасни условия на труд Благодаря
 • к
  Последо може ли да назначим хора сезонно като средно списъчния персонал за една година ми е един човек, например 6 месеца имам 2 работника ?

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

натура 2000

Здравейте някой знае ли какво става с плащанията по натура 2000

81 0

качиха новия слой

качиха новия слой в seu.dfz.bg

177 0

Млад фермер

Здравейте, за регистриране на млад фермер какви документи трябват?

132 0

Регистрация за земеделски производител

К: Можеш първо да засадиш и после регистрация,за нови може по всяко време на годината.От ден...

225 2