Може ли да се ползва преотстъпен данък през 2014 година?

 • M
  Колеги, знаете ли дали тази година ще може да се ползва преотстъпен данък, за закупуване на нови машини и инвентар?
 • A
  а физическите лица З.П. регистрирани обаче по ДДС могат ли да ползват преотстъпен данък Не.Не могат При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски производители физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • P
  а физическите лица З.П. регистрирани обаче по ДДС могат ли да ползват преотстъпен данък
 • M
  Да за данъка, който дължим за 2013 год имах в предвид
 • A
  Колеги, знаете ли дали тази година ще може да се ползва преотстъпен данък, за закупуване на нови машини и инвентар? Ако под тази разбираш 2013-да За 2014 още не се знае ЗДДФЛ § 13. За 2014 г. данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

натура 2000

Здравейте някой знае ли какво става с плащанията по натура 2000

45 0

качиха новия слой

качиха новия слой в seu.dfz.bg

122 0

Млад фермер

Здравейте, за регистриране на млад фермер какви документи трябват?

100 0

Регистрация за земеделски производител

К: Можеш първо да засадиш и после регистрация,за нови може по всяко време на годината.От ден...

192 2