Съществува ли еднократна субсидия за инвалиди по програма? Как да кандидатствам?

 • B
  Колеги, преди няколко месеца ми казаха, че имало някаква програма за подпомагане на инвалиди. Отпускали около 20 хиляди лева за създаването на микро преработвателно предприятие. Идеята ми е да създам такова за гранулиран фураж и пелети за горене. Въпроса ми е някой знае ли коя е тази програма и как бих могъл да кандидатствам по нея?
 • V
  Актуално съобщение със срок до 07 март 2017 Конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес. Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I и II на бюджета. В моя сайт на страница 2017 Финансиране без кредити има указания и съвети за кандидатстване. Георги Воев
 • V
  12.02.2014 Добавяне на още информация към тематаrnОще една възможност за инвалиди, хора с увреждания. Част от съобщението: \r\n03.02.2014\r\nО Б Я В А\r\n\r\nКонкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.rnПроектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Обявено е първото финансиране по проектите за 2014г. Краен срок за кандидатстване 28 февруари 2014г. Съвети, коментари и подробности има на страница: Права на инвалиди, хора с увреждания, възрастни rnrnЧаст от съобщението: Актуално със срок!!! Финансиране на проектиrn31.01.2014\r\n\r\nО Б Я В А\r\n\r\nЗапочване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.rnrnУчастници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.rnrnМаксимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
 • V
  Обявено е първото финансиране по проектите за 2014г. Краен срок за кандидатстване 28 февруари 2014г.\r\nЧаст от съобщението: Актуално със срок!!! Финансиране на проектиrn31.01.2014\r\n\r\nО Б Я В А\r\n\r\nЗапочване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.rnrnУчастници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица.rnrnПроектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.rnrnМаксимален размер на субсидията е до 20 000 лева
 • B
  Много благодаря за информацията. Оказа се, че е доста полезна. За сега обаче трупам опит разглеждайки отхвърлените проекти. Все още няма прием на документи и не се знае кога ще има. Ако някой се интересува ще пиша в тази тема когато излезе конкурс.
 • S
  Инвалиди с Експертно решение,ТЕЛК Възможност за субсидия до 20 000 лв съгласно чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.8, т. 4 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ -Приложение 1, могат да кандидатстват в Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за разкриване на самостоятелен бизнес. При одобрен проект получават субсидия.Могат да бъдат наети от работодатели на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ За 2013г. до края на август бяха обявени две финансирания по проектите. Методика и формуляр за кандидатстване на страница „Проекти и програми“ на http://ahu.mlsp.government.bg/ Накратко 1. Единият проект е за хора с увреждания, инвалидизирани с ТЕЛК, които желаят да започнат собствен бизнес. Финансирането е до 20 000 лв. 2. Другият проект е за работодатели, които ще открият работно място за човек с увреждане, инвалидизиран с ТЕЛК, регистриран в Бюро по труда. Практични съвети от Воев за хората, които ще кандидатстват по проектите: -следете в сайта на АХУ за обявяване финансиране по проектите -още сега, предварително се запознайте с методиката, изискванията и условията за кандидатстване. Четете внимателно. -щом се обяви финансиране, насрочете си среща в АХУ за консултации, откъдето може да получите ценни съвети/ако желаят да ви ги дадат/ -важни условия за успех са: - спазване стриктно на всички изисквания по методиката - темата на проекта трябва да е актуална и значима за АХУ. - преди кандидатстване задължително насрочване консултация в АХУ. - работното място да е трайно/не сезонно/ - предвиденото оборудване в проекта трябва да е свързано с работното място и методиката. -Използвайте времето преди обявяване на финансиране на проектите да се запознаете с методиката, където са описани изискванията. Когато се обяви финансирането започва да тече срок, времето през който ви трябва за подготовка на документите. Извадка от методиката-кои и за какво могат да кандидатстват по проекта за самостоятелен бизнес? : Физическо лице с ТЕЛК с 50 или над 50% намалена трудоспособност. Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта. а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта. б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с проект за възстановяване дейността на фирмата. в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.
 • S
  Обикновено два пъти в годината/през месеците март и май/ се отпуска субсидия за проекти за разширение на собствен бизнес за хора с увреждания. Размера на субсидията за 2013г, бе 20 000 лв.на утвърден проект. За проектите, изискванията , начина за кандидатстване както и практически указания има на страница: „Права. Хора с увреждания“ в раздел III. от сайта: http://www.voevmedical.com/
 • G
  програмата е на агенцията за хора с увреждания но не финансират селскостопански дейности може да прочетете в сайта им
 • G
  програмата е на агенцията за хора с увреждания но не финансират селскостопански дейности може да прочетете в сайта им

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Радио комуникация в тракторите

Здравейте колеги! От известно време си мечтая да си обурудвам тракторите с радио станции з...

144 0

Неприятели по люцерната - дайте съвет

elpastuh01: Сложи си електропастир и няма да имаш проблеми.

2934 4

Земя - насъждения и сеитба - въпрос

Здравейте бъдещи колеги. Въпросът ми е с какво да засадя и посея 4.5 декара земя до която...

1650 0

Измръзване на лоза

marinov55: Не се притеснявай градинарю,затова защото ще ти мине! Ако беше сътворена толкова елемента...

2670 1

Питане за подходящо растение

proba: Джанка от костилки! Виж някъде във форума обсъждахме Жив плет

1962 6