Изграждане на птицеферма

 • T
  Може ли някой да ми даде насоки за изискванията /разрешителни и прочие/ за изграждане и въвеждане на птицеферма в експлоатация?
 • T
  Няма проблем, ще споделя след като си поизясня нещата
 • M
  добре би било след срещата да споделиш.Благодаря ти предварително
 • T
  Да, мисля, че една такава среща би ме улеснила много в лутането. Много благодаря за отзивчивостта!
 • A
  От Закона за устройство на територията Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти. (2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. (3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 се допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината. Аз на твое място бих отишла в общината където е парцела.И бих поискала среща с главния архитект.Просто проучи какъв е статута на земята, провери има ли ПУП-дано да има защото съм чувала, че процедурата е тежка, дълга и скъпа. Аз не съм минала по този път защото моята ферма е в стопански двор.
 • T
  Да, благодаря! През тези вече минах, проблемът ми е с разрешителните за строеж - визи за проектиране, инвестиционни плснове, комплексни разрешителни и т.н. - доста се оплетох в тях. Доколкото разбирам, върху земеделска земя може да се построи ферма без промяна на статута й. Някъде прочетох и, че за селскостопански постройки с цел отглеждане на животни не се изисква инвестиционен план, а само виза за проектиране. Това важи ли и за останалите помещения - за персонала, за преработване и съхранение на фураж и т.н.? Четенето на законите ми се струваше доста лесно, но разгадаването им се оказа не толкова просто..
 • A
  Здравей. Първо започни от тази Наредба http://lex.bg/laws/ldoc/2135525777 Прегледай и Закона за ветеринарно медицинската дейност. Пропуснах още една важна Наредба http://lex.bg/laws/ldoc/2135595557

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

328 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

408 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

227 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

316 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

779 0