Към коя от мерките за млад фермер да се насоча за 35 дка орехова градина?

 • B
  Здравейте!rnИмам собственост на около 35 дка. земя (ливади). Искам от нея да направя орехова градина. Въпроса ми е към коя мярка да се насоча. Не съм регистриран като земеделски производител, следователно мерките за млад фермер все още не важат за мен. Ще бъда безкрайно благодарен на някой, ако може да ми помогне. rnrnПочерпката е задължителна
 • D
  Та ако сте на територията на споменатите области и имате завършен курс/ образование , ставате с 30 точки и се изравнявате с кой да е животновъд. Да, ама ако животновъда има завършен курс/образование , вече е с предимство пред вас. Малко повече мислене и съобразяване по вашата идея е необходимо за да получите оптималната евро помощ
 • D
  Обмислете предварително какви са шансовете ви - ето малко инфо по критериите за избор на проекти. Допълнително - на приема през септември(прогнозно) ще има малко пари . Така че......... Критерии за оценка на проектни предложения по мярка 112 "Създаваненастопанстванамладифермери" Критерии Точки 1.Проектинамладифермери,коитокъммоментанаподаваненазаявлениетозаподпомаганеиматсъответнитепрофесионалниуменияипознания,аименно:иматзавършеносредноиливисше образованиевобласттанаселскотостопанство,ветеринарнатамедицинаи/илиикономическо образованиесъсземеделсканасоченост,и/иливечесаприключили150часакурснаобучениепомярка 111"Професионалнообучение,информационнидейностииразпространениенанаучнизнания"от Програматазаразвитиенаселскитерайони 25 2.Проектътезадейности,коитосеосъществяватизцяловсектор"Животновъдство" 30 3.Проектинамладифермери,чиитостопанствасавпроцеснапреходкъмбиологичнопроизводствоилисапреминаликъмбиологичнопроизводствоназемеделскипродуктиихранипосмисълана РегламентнаСъвета(ЕО)№ 834/2007от28юни2007г.относнобиологичнотопроизводствои етикетиранетонабиологичнипродуктиизаотмянанаРегламент(ЕИО)2092/91 20 4.Проектътсереализиранатериториятананякояотследнитеобласти:Благоевград,Варна,Габрово, Кърджали,Ловеч,Разград,Силистра,Смолян,София,Перник 5 5.Проектинамладифермери,коитосакандидатствалиилииматнамерениедакандидатстватза финансовоподпомаганепомярка214"Агроекологичниплащания"отПрограматазаразвитиена селскитерайониисаподписалидекларациязаучастиевмярка214отПРСР 20 Общоточки 100
 • I
  Направо ми спаси бъдещето, човече! Ей.... имало хора в тая държава.... Хиляди благодарности! Дано успееш ! Поздрави !
 • B
  Направо ми спаси бъдещето, човече! Ей.... имало хора в тая държава.... Хиляди благодарности!
 • I
  Здравей, идеален си за 112, не знам защо си мислиш че не си.Ще ти трябват пътвоначално 13 декара орехи, с които ще си направиш анкетна карта и ще се регистрираш като ЗП. Пиши на лично, при интерес или 0885271540. Поздрави Нали има изискване за регистрация като земеделски производител не по - рано от 14 месеца преди кандидатстването? Да, това означава, че като кандидатстваш по мярката НЕ ТРЯБВА да са изтекли 14 месеца ако си се регистрирал.На български- регистрираш се днес и имаш право в срок до 14 месеца да кандидатстваш по 112 Просто е написано "по така" и много хора се объркват, че трябва да са минали 14 месеца за да кандидатстват.При интерес ми пиши.
 • B
  Здравей, идеален си за 112, не знам защо си мислиш че не си.Ще ти трябват пътвоначално 13 декара орехи, с които ще си направиш анкетна карта и ще се регистрираш като ЗП. Пиши на лично, при интерес или 0885271540. Поздрави Нали има изискване за регистрация като земеделски производител не по - рано от 14 месеца преди кандидатстването?
 • V
  Може ли да ми кажеше в какъв размер е субсидията и какви са изискванията. Субсидията е максимум два транша по 25 000 лв. за период от 5 г. Изискванията са доста.Ако сериозно проявявате интерес може да пишете на [email protected] Успех!!
 • S
  Може ли да ми кажеше в какъв размер е субсидията и какви са изискванията.
 • I
  Здравей, идеален си за 112, не знам защо си мислиш че не си.Ще ти трябват пътвоначално 13 декара орехи, с които ще си направиш анкетна карта и ще се регистрираш като ЗП. Пиши на лично, при интерес или 0885271540. Поздрави

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

E

Мярка 6.3 Административни договори

Добър днен. Искам да ви попитам след като имам одобрение за мярка 6.3 сега какви документи...

16 0
O

Програма млад фермер

Здравейте! Някой знае ли как стоят нещата с програмата млад фермер? Какви са изискваният...

212 0
M

Подмярка 6.3

Здравейте,някой може ли да каже,след като вече съм била одобрена по Мярка 6.3 мога ли 2 пъ...

192 0
F

Мярка 4.1

Има ли някакво раздвижване по 4.1 ?

141 0
A

4.1.2

Здравейте,някой има ли плащане по мярка 4.1.2

104 0