Условия за получаване на субсидии

 • G
  Здравейте, може ли някои да изброи условията за получаване на субсидии за говеда.Освен че, трябва да са над 5 бройки.Трябва ли да имаш някаква база(ферма и др.)
 • B
  Май темата леко се измести Та, на въпроса - условия за получаване на субсидии - има наредби за всичко - просто трябва да си ги прочетеш, а на въпроса - дали да си ЗП - ти сам си отговори. Май всички, занимаващи се със селскостопанска дейност, би трябвало да се регистрират като ЗП.
 • B
  Щом си ЗП, ти си избрал тази професия, следователно ще се осигуряваш и ще трябва да си плащаш данъци. Няма държава, в която да можеш да получаваш пари от дейност и да не плащаш данък върху тях - данъците са един вид изражение на обществен договор между жителят на страната и държавата - ние плащаме, за да може да има пари за всички онези сфери, които не произвеждат - образование, сигурност и др. Лошото е, че този обществен договор, който в нормалните страни функционира - не се заблуждавайте, нашите данъци в сравнение с тези в Европа са ниски - тук просто боксува! Защо - причините са много, отговорете си сами.Та, на въпроса - това "животно" - Земеделския стопанин - го измислиха след приемането в ЕС, за да може повече хора да получават субсидии, понеже, влизайки в ЕС с определени параметри /дка обр. площ, бр.животни и останалите/, в България нямаше съответствие между произвежданата селскост. продукция и субектите, които я произвеждаха. Та затова изникна и "ЗС" - поредната недомислица.
 • Z
  Колко от земеделските стопани не продават продукция. По ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Чл. 8. ал.(9)се облагат: (9) Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната. и се документират: Чл. 9. (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. (2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
 • Ти правиш ли разлика между земеделски производител и земеделски стопанин?Земеделският производител се регистрира по Наредба №3 за да продава на пазара без касов апарат,да си плаща осигуровки(от 2010 г.в/у 240лв. ),да кандидатсва по различни програми и мерки и т.н.Докато земеделският стопанин е(цитат от Закона за подпомагане на земеделският производител /ЗПЗП/) 23. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната. По смисъла на този закон земеделски производител е: 1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба. Излиза ,че ЗП е вид търговец на земеделска продукция,а ЗС - работи за себе си [:slap:] .Като ЗС може да се кандидатства по СЕПП и нац.доплащания,но по други мерки и програми - не.Всъщност в наредбите за кандидатсване се определя кой може да кандидатства(за миналата година бяха ЗС,това,че си регистриран и като ЗП нямаше значение,за тази - ще видим !!
 • Z
  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. Някъде да пише ,че не си длъжен да се регистрираш.
 • Не си длъжен да се регистрираш по НАредба №3,за да кандидатстваш за СЕПП и бр.животни.Но трябва да договори за земята(правното оснавание за ползване)или да си собственик.За животните,в РВМС ще ти кажат.И да добавя - за тази година още не са обнародвани наредбите за кандидатстване(не се знае какво ще измислят като изисквания)...а няма време !!!
 • A
  Понеже в третия постинг се споменава "Наредба ном.44 на НВМС" - само да спомена, че е на МЗХ - Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - http://www.econ.bg/law86419/enactments/article125939.html - ако имате някакъв неин текст - проверете си дали е актуален, понеже тя беше на четири пъти променяна (или поне аз знам за четири - може и да са повече [lud] ). Изобщо, цялата тази джунгла с нормативните документи за субсидиите май само ни показва колко безумна е тази система . Но то е друга тема; засега - каквото се дава - всичко трябва да се вземе - отделен въпрос е доколко е перспективно и доколко е в обществен интерес да се върви по този път.
 • Z
  НАРЕДБА № 3 ОТ 25.02.2009 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ Чл. 3. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда – крави, мъжки говеда (волове и бикове) и телета, имат земеделските стопани, които: 1. към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба; 2. до края на 2009 г. отглеждат в стопанствата си най-малко 75% от броя на говедата по т.1. При установяване на посоченият процент, броят на говедата се закръглява към по-голямото число. (2) Размерът на подпомагането по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г
 • Z
  В новия закон е забранено
 • а може ли да са в една ферма с друг животновъд
 • не е задължително за кандидатстването да има регистрация по наредба 3. Достатъчно е говедата да са 5 или повече към 28.02.2009
 • Пропуснах, но не съм сигурен, дали за да се получат субсидиите задължително следва собственика да е регистриран като ЗП по наредба ном.3 (срок до 25 март за регистрация) или може да бъде и само стопанин, като там срока за регистрация без санкции е 15 май. Това трябва да го провериш, а така също не знам дали не отрязаха парите на тези дето са регистрирани по наредба ном.3, но не са ги декларирали, когато се подаваха заявленията по СЕПП.
 • A
  Григоров, я " прескочи" до сайта на Министерство на земеделието.От там се прехвърли във Фонд Земеделие.Има всичките програми, по които може да се кандидатства и си избери кое е за теб
 • Наредба ном.44 на НВМС. Там са написани всички изисквания към обектите, в които се отглеждат животни. Все още голяма част от собствениците отглеждащи в България животни, не отговарят на тези изисквания, но получиха субсидии тези, които към 28.2.2009 отглеждаха по 5 и повече ЕПЖ (щом те те интересуват), които се водеха към тази дата в ИС на НВМС, а т.с. през ноември при проверките не бяха намалили мисля че с 25% числеността на животните, които се водеха към 28.2.2009 т.е. пари са получили тези, които са имали минимум 4 ЕПЖ (крави и телета) в края на годината. За 2010 датата към която ще бъдат засечени е пак 28 февруари, но наредбата още не е приета и незнам дали ще има други допълнителни изисквания.
 • G
  колеги никой ли не знае

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Българско Сиво Говедо и Сиво искърско говедо

Здравейте имам няколко въпроса и ако някой знае ще съм благодарен да сподели информация. О...

38 0

Субсидия

Здравейте, някой може ли да ми каже, ще има ли фирми за продаване на орехи и да ми каже ко...

160 0

МЯРКА 11

Има ли информация за плащанията по мярка 11 за кампания 2019г ? По индикативния график...

236 0

oбвързано подпомагане

Колеги, на много от нас бяха намалени плащанията, знае ли се дали ще бъдат изплатени и ког...

106 0

Овце и кози

Боре Бомбата: Трябва ти бюджет около 30 - 40 бона, 1 - во трябва да се осигуряваш като фермер 1 2 години...

181 1