ГМО - становище преди приемане на закона на второ четене.

 • I
  До:\r\n Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ\r\nГ-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ\r\nМИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ\r\nГ-ЖА НОНА КАРАДЖОВА\r\nМИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\nГ-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\nГ-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ\r\nДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСТАНОВИЩЕ\r\n\r\nОтносно: Предложение за изменение на закона за генетично модифицираните организми\r\n\r\nНие, фермерите от социалната мрежа FERMER.BG (около 6000 члена), преди приемане на поправките в Закона за генно модифицираните организми отново апелираме към институциите на Република България следното:\r\n\r\n1. Предложените промени в закона пораждат недоверие, а не успокоение. Смятаме, че те са твърде либерални и въпреки бюрократичните пречки, не могат да защитят надеждно както биологичното, така и конвенционалното земеделие. Предложената схема за контрол на ГМО може да забави, но не и да предотврати регистрацията и разпространението им. \r\n2. Изхождайки от фактите, смятаме съвместното съществуване на ГМО както с биоземеделието, така и с конвенционалното земеделие за невъзможно. Отстоянията са само формалност и не могат да предотвратят щетите. Реална е опасността и за биоразнообразието.\r\n3. ГМО не могат да бъдат приоритет на българското земеделие поради натрупващите се факти за:\r\n *Прогресиращо замърсяване на почвата с пестициди, което не позволява нормален сеитбооборот с конвенционални земеделски култури. Количеството на използваните хербициди непрекъснато нараства. Започнем ли с ГМО не може да се върнем назад за дълъг период от време.\r\n*Емисията на неспецифични гени върху близкородствени растителни видове както културни, така и плевелни, застрашава съществуването на автентичните български сортове, плод на десетилетна селекция във водещи български институти. Променя се неблагоприятно устойчивостта на плевелите и вместо прогрес ще се предзизвика връщане към по-стари методи на земеделие. Тази опасност е налице независимо дали културите са предназначени за фураж или за биогорива.\r\n*Натрупани са достатъчно факти за вредата от ГМО, те се увеличават и само въпрос на време е цялата истина да бъде показана.\r\n*Отрицателните настроения към ГМО не само в българското общество, но и в световен мащаб нарастват, поради което реализацията на суровини и продукти с ГМО става несигурна. На всички международни изложения свързани с производство на хранителни стоки приоритет се дава на био храните, а не на тези с ГМО произход.\r\n*Разпространението на ГМО от корпорациите производителки се осъществява на базата на агресивен контрол, в който са включени и площи с вторични емисии на ГМ гени. Не желаем българският земеделец да става обект на агресия и изнудване. \r\n*Все повече земеделски страни развиват съвременно, конкурентноспособно земеделие и животновъдство не на базата на ГМО, а на биологично и екологично земеделие.\r\n*Развитието на земеделската наука позволява в биологичното и екологичното земеделие да навлязат евтини и рентабилни продукти и технологии, които го правят дори по-рентабилно от конвенционалното.\r\n*Производството на екологични храни и фуражи е в интерес на цялото общество и бъдещите поколения, а не на тесен кръг производители и търговци. Интереса и изискванията към тези храни нарастват в прогресия, докато този към храни с ГМО намалява също прогресивно.\r\n*Нарастващата съпротива срещу ГМО в средите на фермерите. \r\n*Уникалната възможност България да развие еко и био производство на храни и суровини, които може да заемат основно място в износа на страната и да имат значителен дял в нарастването на БВП. Това би дало съществено отражение и на качеството на туристическите услуги.\r\n\r\nНастояваме:\r\n1. Управлението на държавата с помощта на експертен съвет и участието на граждански и браншови организации, да определи приоритетите и развитието на селското стопанство.\r\n2. Биологичното и екологично земеделие и животновъдство да влязат като основен приоритет в развитието на селското стопанство.\r\n3. Да се използват всички законови възможности за реализиране на необходимостта: България – територия свободна от ГМО. Тази позиция да бъде активно отстоявана в ЕС.\r\n3. Правата на земеделските производители отглеждащи конвенционални и биокултури , сортовото разнообразие и разнообразието на дивата природада, бъдат защитени като се направят промени в Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Емисията на неспецифични гени в околната среда следствие от човешката дейност и в частност от използване на ГМО да бъде определена като замърсяване. В чл.4, ал.1, т.3 да бъде включен текста:” неспецифични гени от ГМО”, за да се задейства принципа – „замърсителят плаща”.\r\n4. Контрола върху разпространението на ГМО да се осъществява с участието на гражданските организации, като това бъде регламентирано в закона или в подзаконовите актове. \r\n\r\n25 януари 2010 год.\r\n\r\nЧленове на социална мрежа FERMER.BG 0878 11 11 21
 • T
  мнителните кретени да не се обаждат.
 • Е второто от вести вече е статия. Природата ще си ни го върне, а последстивята за човечеството ще са катастрофални. Оказва, се човека е изключително глупаво същество, като се замислиш. Баланса и равновесието в пирродата е смисъла на живота, а от там и здрави и пълноценни човешки организми. Не виждам, какво по-смислено и ценно има от това да ядеш пълноценна, чиста храна, да живееш с синхрон с пирродата. Дано все още има здрави мозъци, аз силно вярвам в това, защото природата е нещо уникално, и не е възникнала с появата на човека, а милиарди години преди това, и не бива да живеем с мисълта, че сме единстевните живи организми в нея. Оказва се, че пчелата е много по-мъдра от хомосапиенса. Дано разума надделее, защото какво ще оставим на децата си в тази страна......задръстени мръсни 2- 3 града, доказателство за човешката "назадналост" в съхранението и общуването с пирродата, унищожаващи всеки опит за запазване на малка площ зеленина да не бъде заменена с поредното творение на архитектурна безвкусица (говоря за България) и огромни Молове и Хипермактери, пълни с храни богати на ........., но не и на полезни и усвоими от човешкия организъм храни. Резистентността на тези продукти към климатичните промени, далеч не означава и резидентност към неизвестни болести, които потенциално носи консумацията на продукти, съдържащи ГМО.
 • http://today.actualno.com/news_282324.html
 • http://www.capital.bg/show.php?storyid=850008 Една изключително слаба статия по темата, разочаравона съм от тази медия.
 • Базирате се на същите недоказани твърдения на които и комунистите в тяхната теория.Всезнайковци.
 • ЧЕТЕТЕ НЕОФИЦИАЛНАТА ИСТИНСКА СТЕНОГРАМА ОТ ДНЕС От НПО, "Да остане природата" и "За земята" са били двама човека само. Гости от правителството: зам. мин. МОСВ: Евдокия Манева (тръгна си рано); 3 експерти от МОСВ (Хардалова и др.); Ризов от МЗХ (който също се представи в НС и че е от някакъв научен институт, про-ГМО). Гости журналисти: Дарик, БНР, 1 вестник и четвъртата не знам вече. Присъстват 10 члена на комисията. Начален час: Номер! Ден по-рано обявяват с ел. писмо от МОСВ, че почва 9:15, а не както предв. е обявен обичайния час от 10:00ч Евд. Манева получи думата от Председателя за 10 мин. встъпление. Брутално оплю обществената кампания с/у ГМО, заяви че са заблуди, че се подвежда обществото и депутатите. Заяви, че законопроектът, одобрен от ККГМО през 2009 е бил супер, ама поради обществената истерия трябва да го пипнем. ЕС ни бил натискал да направим "работещ" закон, т.е. да има възможност за прилагане на ГМО технологии у нас. ЗИД на ЗГМО не засягал храните на хората. Храните, фуражите и семенат ще се разглеждат в др. закони, нямало място в ЗГМО. (Всичко това са лъжи, нали знаете?) Спомена, че процедурата по разрешаване на хибрид ще завършва в МС. И че ще се забранява автоматично всеки хибрид, ако е забранен вече в др. страна на ЕС Предлагат им 2 текста за промяна на ЗИД на ЗГМО преди второ четене, МОСВ ще внесе от името на депутати. Да ги обсъдят и приемат. Манева си тръгна. МОСВ представи измененията на ЗИД на ЗГМО. Поисках думата от Председателстващия, за да разясня нещо по Директивите (планирах да обясня, че Манева не казва точно истината). Председателят ме отряза, не била тва темата, те 2 год. с тва се занимавали, всичко знаели, не можело да ги връщам назад и т.н. Повечето от половината членове на Комисията нападнаха с остри обидни думи давамта представители на НПО, една от тях се позова на некомпетентни изказвания в НС във вторник на общата парламентарна комисия. Бяхме обиждани като некомпетентни, лъжци и т.н. Запазихме желязно самообладание и отговаряхме само при разрешение от Председателя. Прие се: никакви изказвания за представители на НПО. Накрая, след всички, ще имат 2-3 минути за няколко думи. (това не се случи). През цялото време мълчахме, отговаряхме нсамо на конкретни въпроси с изричното разрешение на Председателя. През цялото време представителите на МОСВ и на МЗХ (онова влечуго Ризов) имаха думата колкото си искат да спорят, да се изказват, да изнасят факти и т.н. Общи изказвания да се направи "работещ закон", което разбират като това да стане възможно тероретично поява на посеви на ГМО в БГ. Председателят: да не се използватермина замърсяване, това не билри ксенобиотични замърсители. Аз, наум: отсега нататък използваме термина заразяване, тогава, на посевите с ГМО. Разгледаха общественото участие в ЗГМО - твърдо против всичките. Искат технокрация, само учЕните да казват кое как, как така лаици ще ни дават акъл и т.н. Само една учЕнка каза, че е добре да има общ. обсъждане, за да се информира и успокои общественоста и да се разсеят залудите. Дори след като МОСВ им обясни, че е задължително изискване на ЕС Директива 18/2001, пак бяха против. МОСВ се скъсаха да защитават общ. обсъждане. Комисията по ГМО гласува против него, като МОСВ можели да не се съобразят с тяхното "експертно мнение" и да си спазват Директивата, като искат толкова и да го предложат на МОСВ. Разгледаха текста за правилник за съвместното съществуване в поправеното предложение на МОСВ за ЗИД на ЗГМО. Оказа се, че досега такъв няма, няма и чернова дори, проект за такъв. Всички се изказаха против приемането на правилник или предвиждането и препращането към такъв в ЗГМО. МОСВ се опита да го защити са аргумента, че има много страни в ЕС, които го имат и че е важно по директивите. Не, щяло да направи отново закона "неработещ". Не ги инетресувало другите страни от ЕС. Бях отворил Препоръка на ЕК за подобно нещо (любезно предоставена ми от Светла), но Председателстващият ме отряза. Показах я на МОСВ експертката до мен, но и нея я отрязаха да говори за това. Гласуваха против правилник да има въобще предвиден в ЗГМО, което значи да няма. Отново с уговорката, че МОСВ има право да не се съгласява, те само консултират, като искат толкова, да го предлагат на НС на своя глава. По §52 чл.72 Приеха, разгеле, че риска не се степенува и риск наличен ли е за здравето, следва да се приеме предпазливост. §55а, Чл.80: Твърдо учЕните са против такива буфери, които да направят закона "неработещ". За минимум от 30км и дума да не става. Почнаха да гледат отделните култури, - пшеницата, 10км били много, така пак бил неработещ закона, само в Черно море пшеница можело така да се освобождава в ок. среда (проф. Ненов). Искат от МОСВ карта със зоните. Проф. Ненов - не ни трябва, да отпадне чл.80. Според него, показа таблица, в др. страни иимало по-малки разстояния (Ирландия 2м, в Литва 50м) - според нас бърка отстоянието на коркретната ГМО посев с Обсъдиха се компромиси. Доц. Райчо Димков и др. категорично против чл.80 под каквато и да е форма. д-р Марина Тупашка (най-здравомислещата) - да остане в предл. от МОСВ вид, все пак технологичните отстояния били ОК, МОСВ с ескпертна помощ (тяхната) щели да може да ги променяти така да се постигне "работщ" закон, т.е. реални ГМО посеви. Проф. Георгиева, именна заради тези ограничения не работи закона. Да се спрем на нещо, което "работи" Имаше дори предложение, да се позволи ГМО вътрев заните от Натура, извън т.нар. сърцевина, или поне отстоянията да се мерят от сърцевината. Гласуване, да се запази под редактирана форма, 9 за, 1 против (проф. Ненов). §83, Приложени №2 към ЗГМО. Обсъдиха отстоянието за царевцата. Имало било уж обосновано научно за 800м. Проф. Ненов - няма такова в ЕС (пак бърка отстоянието от ГМО със защитна зона на ГМО посева, дето е няколко метра, както и до съседното не-ГМО посевче и не от същия вид култура растение). Спориха, че има и един буфер на ГМО посева, друг за преходна зона, а към тях вече уж се били прибавяли отстоянията от Натура 2000. Георгиева: С тези отстояния щели сме да умрем от глад, нали затова искаме ГМО, да борим глада (??? - знак от шахмата). д-р Тупашка: с тия 10 км излиза само в Добруджа да има ГМО-пшеница! Останалите в един глас: ама не може пак да има такива буфери, дето забраняват на практика ГМО-тата. Предложиха да се приеме 800м за царевица (половината членове). МОСВ: Директиви 2бр. за търговия със семена. За роза, лоза и др. били гледали научни изследвания извън България, за да приемат отстоянията по приложението в ЗГМО. МОСВ не са сигурни тия 10км за пшеница откъде са дошли като начуна аргументация. Но нека да остане 10км. МОСВ спореше по биол. въпроси за отстоянията на разните видове растения (с полен и без полен). МОСВ предлага: отстоянията по стария ЗГМО, дето МОСВ не предвижда промяна, да не се обсъждат, а само новите промени в остоянията. Една учЕнка Златка Алексиева: или да намалим драстично отстоянията, или да махнем чл.80. Това приложение №2 обезсмисля закона. Проф. Ненов: ама приложението е не само до Натура зоните, ами и за био-земеделието и всичко! (Възмутен!) Георгиева: за пшеницата да махнем едната 0, да стане 1км. Проф. Ненов се съмнява, че има научна поблукация за цвеклото, че трябва да има такова голямо отстояние. А Манева вчера в НС признала, че те са умножили 3 пъти правилата за семепроизводство и са ги предложили. Няма научни данни, според него. МОСВ са разкрити как са си ги съставили Ризов, МЗХ: в др. ЕС страни са много по-малки (отново спекулира с друг тип отстояния). Поне пет учЕнки вкупом атакуват МОСВ откъде имат научни данни. МОСВ: от проф. Влашка УчЕнките: ама другия път. Ня нея я знаеме, невъзможно! Ризов, МЗХ: таблизата в Прил.2 да отпадне! Разпалено обяснява дълго време. Спорят за полените от вятър. проф. Ненов: може вятъра да го разнесе до 100км, но било важно количеството достигнало, дали ще се отчете в другия посев. Ризов: освен принцип на предпазливостта по чл.23 от Директива 18/2001, има и принцип на пропорционалността, баланс на интереси (един вид, слага на везната здарвето на хората от единия край, бизнес интереса на монсанто от другия). В ЕС се обмислял дори праг на допустимост на заразяване на био-посевите с ГМО, идени вид, че те нямало да си били губели сертификацията при заразяване под прага. Председателствящият: Дилема: или приемаме "работещ" закон, но неприемлив за НС, или пък е приемлив за НС, но отново "неработещ". Компромис: нека проф. Ненов кои са най-големите отстояния в ЕС (преди това същият спекулираше, че били малки в ЕС) и така да се запишат. Проф. Ненов: мънка нещо, няма данни. Почват да обсъждат конкретни отстояния, култура по култура, да шарят по предложенията за поправка на ЗИД на ЗГМО на МОСВ. Всичко намалят драстично до метри, десетократни и стократни намаления. Разбират се да гледат списък с отстояния в др. страни от ЕС и да приемат най-голямото. МОСВ отива и донася разпечатка. Не го спазват, отделните отстояния ги определят според мнозинството от ЕС страни, а не според най-голямото. Лъжат и спекулират - взимат отстояние да канвенц. култури в др. страни от ЕС, а го слагат за Натура 2000 и Био-земеделие в БГ. След като ми четоха конското, обаче се стеганаха и станаха по-предпазливи и спряха да предлагат (ак толкова престъпни неща. Към кр. на срещата ме чул някой от МОСВ как давам интервюта отвън за медиите (дадох общо 4, което не ме оставиха да кажа вътре, ги нахраних пред медиите: hate, hate, яко храна!) Вътре ме нападнаха, любезно обясних, че сме представители на обществеността тук да наблюдаваме, работата ни е именно да изнасяме информация, че представлявам организация в обществена полза и че съм споделил пред медиите наблюденията си от тяхната работа, а именно - потъпкване на научната етика от. гл. т. на принципа на предпазливостта, че те не дават обективни научни данни на МОСВ, че не консултиран МОСВ към максимална предпазливост, ами към минимална, че съветтват МОСВ дори при наличие на риск или липса на изследвания да не забранява, а да разрешава, пълно противоречие с Протокола от Картахена. Веско Дробенов едва го успокоих, щото те много ни обиждаха, ама много, пълна истерия, а ние стоим значи с каменни лица и отговарям любезно и усмихнато как не са прави. Журналистите са забавляваха истински. Роза: Зл. Алексиева: иска розата да е "работеща" в закона, значи да гледаме така, че отстоянието то натура зоните Стара планина и Средна гора да позволи засаждане. (научни данни, нещо, нали ,нама такива филми). Непозната учЕнка: ами тя се хибридизира с друг вид роза, ама айде сега, да не издребняваме ,това не есонование за големи отстояния. Тупашка: апелирам за максимална предпазливост, Розата е чувствителна, нека повече, нека е 2км. Ненов: няма научни данни за голямо отстояние за розата. Памук: Ненов: 400м са излишно голяма дистанция, в БГ няма био-памук, а и няма диви родственици. Георгиева: в бодеще може пък да се засадят в БГ био-памук. Все пак, попадала съм на дрехи, които имат био-памук, значи внасят (това са моите клиенти, бел. Свилен). Гласуват: 400м (9 за, 1 против Ненов). Др. зеленчуци: Ненов: за малка Б-я дори 200м са твърде много. Общо за зеленчуците 1000м Царевица: 800м било добре, повечето казват Ненов: много е. МОСВ (моя подсказка): сочи италия. Направиха се, че не чуха за Италия е 1км. ; Ненов: 400м Тупашка: Не! изкл. малко отстояние е 200м. Виждамла съм лично пример от фермер без дост. познания. На опитно поле, в съседство над 50% са пожълтетли от разнасяне, опрашени. Дойдоха от опитен парцел 401. Ризов, МЗХ: привнесен сорт, няма ест. родственици във флората, значи като Унгария 400м, а 800м било много. Геновева: Унгария има нотификация в ЕК за своя съмствен ГМО хибрид на царевицата. Ненов: нека се ориентираме към преобладаващото. Гласуване 600м - 3 за; 800м - 7 за. 800м Тютен: МОСВ: човствително за обществеността. Председателстващ: много политизира въпрос, заедно с розата. Предлага 1000м. Юрукова: мъжки стерилни сортове има, може по-малко. Тласуване: 1000м(ве съм сигурен?) Занимаха се с определението на ГМО в чл.2 от ЗГМО. Нямаше изказвания на НПО, нямало време. Край През цялото време нямаше научни аргументи, ами само икономически, за да станел (работещ) закона, зада стане възможно совобождаването в природата. Впечатления: тия хора живеят във виртуална реалност! Никаква етика, абсолютни престъпници корумпирани!
 • Фермери, да знаете, че вашето присъствие на протеста в неделя е особено важно. Разходете се до София, защото ни готвят голямата секира учените от Агробиоинститута. Голямата, не се шегувам - искат да сеят памук, роза, пшеница, царевица... всичко навсякъде.
 • I
  Аааа. Г-н Джелянов, стана ми ясен вашия ГМО лобизъм. Пак интереси, пак за пари, пак Монсанто. Май всички дето го защитавате сте от едно котило. Пък аз си помислих, че просто сте се подвели по розовите реклами на корпорациите. Явно сте лабораторен учен и нямате представа за нещата по полето. Събрали сте се група все от висококомпетентни учени, ама май все купени. Такава групичка "учени" навремето измислиха нитратния проблем и днес страната ни внася зеленчуци. Исторически резил. Май вие ще я заместите, но този път ще загази цялото земеделие. Съжалявам, че не бях на работната среща в четвъртък да убедите мен с научни аргументи. То всъщност не е било среща а пародия, като се има впред вид подигравката с хората от НПО. Нормално - това в крайна сметка е купен мач. Вие сте броили парите и си защитавате инвестициите. Всъщност не съм точен - не вие сте платили, а корпорациите. Вие просто им правите услуга и чакате трохите от масата. Много скъпи трохи - целия народ ще ги плаща. Не ми казвайте, ако сте наистина специалист, че не знаете какви са недостатъците на съвременните ГМО. Не можете да ме убедите, че те са съвъшената технология, защото знам, че те са едно научно недоразумение, което много добре работи за корпорациите, но не работи за производителите. Мога да ви го обясня съвсем подробно, но не ми се пише. Няма смисъл. Парите са сила и карат съвестта и морала да замлъкнат. Само се моля, както Исус се е молил преди залавянето му дано тази горчива чаша ГМО отмине българското многострадално земеделие. Дано.
 • I
  Ние също уважаваме мнението ви Г-н Джелянов. Нищо от казаното в становището не е неистина. Аз също работя с Раундъп, но само там където не очаквам да сея в близките 5-6 месеца. Монсанто твърдеше, че той е биоразградим, а всъщност не е и те се отказаха от това твърдение. Освен това се доказа, че Раундъп се разлага с 2% на месец. Това го доказват и хора, които са гледали ГМО през периода 1999-2003 г - забелязали са че след ГМ царевица пшеницата не се развива нормално, а закъснява значително и дава по-нисък добив. Такъв опит имам и с много други хербициди. Нашите почви са по-тежки и пестицидите се задържат по-дълго, особено в периоди на засушаване. При вторично заплевеляване след употреба на Раундъп плевелите подменят състава си, остават основно широколистни. Натрупването на хербициди в почвата води до там, че в сеитбооборота може да се включи само ГМО култура. На същата земя не може да се развиват ефективно конвенционални сортове за доста дълъг период. За това има данни и е доказуемо. Разпадането на хербицидите става бързо само при висока влага и хумус в почвата. За съжаление това по нашите земи се наблюдава твърде рядко през периодите на развитие на пролетниците, при които най-често се използват ГМ култури. На теория употребата на хербициди при ГМО трябва да намалява, но на практика се наблюдава значително нарастване на количествата на единица площ. Обяснението за това е нарастващата резистентност на плевелите. За съжаление семената и на плевелите се разпространяват лесно и площите не могат да останат чисти. Твърденията на корпорациите, че с ГМО се увеличават добивите не е вярно, защото при употреба на хербициди няма как да има по-високи добиви, а обикновено се наблюдава намаляване с 5-15% - факт установен и от мен с полски опити. Хоризонталният пренос на рекомбинантни (неспецифични) гени е доказан, особено при царевицата. За съжаление този пренос може да се извършва и върху по-далечни родствено растения. Представете си реалната опасност при ГМ рапица да има пренос на гени за устойчивост на хербициди върху синапа. Рапичните полета са пълни със синап. С мотика ли ще го сечем или ще чакаме като тази година студа да го унищожи? Твърденията не са голословни. Има факти и се натрупват все повече. Казаното в становището може да се докаже.
 • Уважавам правото Ви на мнение, но не съм съгласен да се пишат неверни неща! 3. ГМО не могат да бъдат приоритет на българското земеделие поради натрупващите се факти за: *Прогресиращо замърсяване на почвата с пестициди, което не позволява нормален сеитбооборот с конвенционални земеделски култури. Количеството на използваните хербициди непрекъснато нараства. Започнем ли с ГМО не може да се върнем назад за дълъг период от време. ТОВА ПРОСТО НЕ Е ВЯРНО - ТА НАЛИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГМ РАСТЕНИЯ СЕ НАМАЛЯВА ПОЛЗВАНЕТО НА ХЕРБИЦИДИ, А ТЕЗИ КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНИ И БЕЗВРЕДНИ - РАУНДЪП СЕ ПРИЛАГА В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГАДЕНЕИ СЕ РАЛГА НАПЪЛНО В ПОЧВАТА ДО 20 ДНИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО МУ! *Емисията на неспецифични гени върху близкородствени растителни видове както културни, така и плевелни, застрашава съществуването на автентичните български сортове, плод на десетилетна селекция във водещи български институти. Променя се неблагоприятно устойчивостта на плевелите и вместо прогрес ще се предзизвика връщане към по-стари методи на земеделие. Тази опасност е налице независимо дали културите са предназначени за фураж или за биогорива. НЕСПЕЦИФИМЧНИ И СПЕЦИФИЧНИ ГЕНИ - ТОВА КАКВО Е? ПО ЗАКОН ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГМО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА САМ ЗА СЕБЕ СИ И АКО ИМА И НАЙ-МАЛКАТА ВЕРОЯТНОСТ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЛУЧАЙНО КЪРСТОСВАНЕ С КУЛТУРНИ ИЛИ ДИВИ РОДСТВЕНИ РАСТЕНИЯ, ГМО НЯМА ДА СЕ ОТГЛЕЖДА. ПРОСТО И ЯСНО! *Натрупани са достатъчно факти за вредата от ГМО, те се увеличават и само въпрос на време е цялата истина да бъде показана. ГМ РАСТЕНИЯ СЕ ГЛЕДАТ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТДЕЛНО ПОНЕ ОЩЕ 10 ГОДИНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПИТИ! НЯМА ИСТИНСКИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, КОИТО ДА СА ДОКАЗАЛИ ВРЕДНОСТ НА ГМ РАСТЕНИЯ! ВИЖТЕ И МНЕНИЕТО НА EFSA!!! *Все повече земеделски страни развиват съвременно, конкурентноспособно земеделие и животновъдство не на базата на ГМО, а на биологично и екологично земеделие. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ЗЕМЕДЕЛИЕ МОЖЕ ДЕ СЕ ПРАВИ САМО НА ОСНОВАТА НА СЪВМЕСТНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И НА ТРИТЕ ТИПА - КОНВЕНЦИОНАЛНО, ОРГАНИЧНО И БИОТЕХНОЛОГИЧНО!И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР! *Развитието на земеделската наука позволява в биологичното и екологичното земеделие да навлязат евтини и рентабилни продукти и технологии, които го правят дори по-рентабилно от конвенционалното. ТЕПЪВА ПРЕДСТОИ ОГРОМНА РАБОТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА СОРТОВЕ И ХИБРИДИ, КОИТО ДА МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ ОРГАНИЧНО, НО И ДА СА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ! НЕ ОТНЕМАЙТЕ ПРАВОТО НА ИЗБОР И УЧАСТВАЙТЕ В СПОРОВЕТЕ САМО С ДОКАЗАНИ ФАКТИ И СЪЖДЕНИЯ!
 • H
  Радвам се, че сред фермерите има хора които се усещат какво им се готви. В Гугъл има вече сформирана работна група, която работи върху промените с цел защита на родните производители. Моля, дайте ваши хора които да присъединим към нея и да ни помогнат. Днес от 14 часа хора от групата с готовите до момента промени ще влязат на работна среща в парламента. Дайте да обединим усилия - вие вече имате опита или информацията от хората които са садили нелегално ГМО.
 • Ще си позволя да те цитирам по форумите и без да си ми разрешил авторски права и да ме съдиш за тях ще го преживея някак си
 • I
  Благодаря Кмете. Засега ГМО остават извън полезрението на закона защото все още данните за ефекта им и симптоматиката на вредите им се обобщават. Фактите непрекъснато се натрупват и е въпрос на време това да стане. Ние трябва да заемем твърда позиция, добре мотивирана и подплатена с факти, с която да мотивираме и държавата да заеме позиция: България - територия свободна от ГМО. Има лобиране и силен натиск от страна на корпорациите в ЕС и сред фермерските организации у нас. Трябва да се проведе разяснителна кампания сред фермерите за същността и опасностите на ГМО. Със сигурност никой не е очаквал такъв силен отпор срещу либерализиране на закона. Благодарение на Интернет хората се информират много бързо и никой не желае да го агитират и да му внушават че: "ДДТ е добро за вашето здраве", а всъщност то да е отрова. Заблудите вече не работят както на времето. Времената се менят, хората също.
 • Izhel - Обзалагам се , че ще ти е от полза да го знаеш преди срещата. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ОСОБЕНА ЧАСТ Глава първа. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА Раздел I. Измяна Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да подрови или отслаби властта в републиката или да й създаде затруднения лиши от живот държавен или обществен деятел, се наказва с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. (2) Който със същата цел причини тежка телесна повреда на такова лице, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години. (3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с целта по ал. 1 чрез палеж, взрив, наводнение или друго общоопасно деяние причини смърт на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Чл. 97. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който с посочената в предходния член цел извърши общоопасно престъпление по чл. 349 или 350, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. Чл. 350. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) Който изготви храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества, както и онзи, който продава, предлага за продан или по друг начин тури в обръщение такива храни или питиета, се наказва с лишаване от свобода до пет години. (2) Който наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години. (3) Ако от деянието по ал. 1 и 2 е последвала средна телесна повреда за другиго - наказанието е лишаване от свобода до шест години, ако е последвала тежка телесна повреда за другиго - лишаване от свобода от една до осем години, а ако е последвала смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години. Чл. 350а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон произвежда или предлага на пазара храни, храни за животни или ветеринарномедицински продукти, или питиета, и с това изложи на опасност живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години. Черкезов,жалката ти душичка се плаши от горното и се моли някой да ти повярва,за да се изпълни гнусният ти план-това е всичко.Съгласно и на основание подвеждащата информация ,която представяш, целите ,които очевидно си поставяш и средствата ,които използуваш,си измамник. За измама си има цял раздел в същия Наказателен кодекс: Раздел IV. Измама Чл. 209. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години. (2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години. (3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Чл. 210. (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години: 1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта; 2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване; 3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност; 4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи; 5. (нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери. (2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.
 • N
  Браво

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

212 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

291 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

142 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

285 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

702 0