Поставено бе началото на българо-швейцарски екопроект

  • M
    Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова даде началото на българо-швейцарския проект \'Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони\". \'Това е проект, който съответства с политиката на МЗХ и правителството на България\', каза зам.-министърът Боянова по време на представянето.\r\n \r\nВажно е да обърнем внимание на три аспекта от инициативата и това са популяризирането и прилага\r\nне на \'екосистемните услуги\" или каква е реалната \'цена\' на запазената природа, създаването на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, приходите им да нараснат с поне 15 % и подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси, подчерта зам.-министър Боянова.\r\n \r\nПроектът е за срок от четири години и ще се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем български партньори, между които и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.\r\n \r\nТой е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е над 7700000 лева, от които над 950000 лева е съфинансирането от българските партньори. МЗХ чрез Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството финансира с близо 630000 лева изграждането на ДНК лаборатория за изследване на редките породи животни, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи.\r\n \r\n\'Знам, че този проект ще постигне успех, защото познавам добре партньорите в него, но по-важното е, че той ще помогне и за общото наследство на само за България и на хората, които живеят в тези райони, а и на много други\', каза Н.Пр. Регина Ешер - Посланик на Конфедерация Швейцария в България.\r\n \r\nКоординаторът на проекта Биоселена д-р Стоилко Апостолов подчерта, че успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна стойност могат да привлекат инвестиции от типа \'2 в 1\': осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИнформация за българо-швейцарския проект \'Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони\"\r\n \r\nПроектът ще работи активно за:\r\n \r\n- Прилагане на най-малко три схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез което ще се запазят 15 000 хектара ценни природни местообитания;\r\n \r\n- Качествени храни, произведени в рамките на проекта да бъдат предлагани на фермерски пазари в София, Монтана, Троян и Карлово;\r\n \r\n- Най-малко 30 ферми от района на проекта, които произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, мед и др.) да бъдат подпомогнати;\r\n \r\n- Пет местни бизнеса, които използват устойчиво местните ресурси, без да вредят на природата да бъдат подкрепени финансово;\r\n \r\n- Опазването на 27 български редки местни породи чрез създаване на ДНК лаборатория, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи и да подобри схемата за тяхното субсидиране;\r\n \r\n- Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, създадени в хода на проекта, по време на националните и регионални промоционални събития;\r\n \r\n- Най-малко 5000 деца и младежи да бъдат обучени в новосъздадената Детска природна академия - съвременен модел за интерактивно екологично образование и работа с деца на закрито и открито;\r\n \r\n- Годишните награди за Биоразнообразието да отличат най-добрите примери в опазването на природата и развитието на бизнеси, щадящи природата;\r\n \r\n- Проектът да бъде катализатор на различни инициативи на гражданското общество.\r\n\r\nИзточник : prsr.bg\r\n
  • A

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Държавна помощ за инвестиции за закупуване на съоражения за добив на мляко

Колеги някой има ли информация какво става с заявленията по проектите. кога ще има отгово...

53 0

Помощ при изготвяне на проекти

Предлагаме компетентна консултация,съдействше и изготвяне на евро проекти. При интерес мол...

233 0

Сегашната земеделска политика прави Европа необитаема

Организации на европейски учени предупредиха Европейския парламент и новоизбраната Европей...

188 0

Някой има ли идея какво се случва с подмярка 6.1 млад фермер?

dakis: Има предварителен ранкинг на сайта на дфз

854 1

Агроаптека по Еврепейска програма ??

Има ли възможност за подобно финансиране ?

779 0