Какво се прави при нередности по мярка 112

  • F
    В Наредба номер 9 по програма 112 - Млад фермер е записано така "Чл. 18 ал.2 - В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност." Това означава ли че при установяване на някаква нередност мога да подам наново всички документи след като в приложение номер 3 са написани всички документи нужни за кандидатсване по програмата?
  • H
    Това означава,че ако имаш нередности които могат да се поправят за 10 дневен срок имаш право да ги поправиш,не да подаваш всички документи на ново. Пример: Представил си вместо удостоверение за настоящ адрес - ти си дал удостоверение за постоянен. Пращат ти писмо, че до 10 дневен срок трябва да занесеш удостоверението което им трябва.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Регистрация за земеделски производител

Здравейте! Имам 10 декара на които мисля да засада билки или нещо което е в процес на обми...

14 0

Мярка COVID 1

Здравейте колеги, има ли някой друг в сектор Плодове, който е със сметка в ДСК и още не е...

80 0

Отново не спазване на графика

След като беше създадена от последното ръководство на МЗХГ/ДФЗ-РА добра и похвална традици...

193 0

Продължават ли кръстосаните проверки по животните ЕРД

От другата седмица ще тръгват кръстосани проверки по животни, някой има ли информация.

101 0