Плащане за икономически уязвими ферми с 10-49 животни 2012г

 • S
  Здравейте, колеги,\r\nнякой чувал ли е дали ще има плащане по НДКМ ?
 • R
  По НДКМ 1, миналата година ние ги получихме през месец декември. За тази година също мисля, че ще е тогава. Имаше изявление, че парите ще се изплащат на 3 пъти: през октомври и януари за глава добитък и през декември остава НДКМ1.....поне така разбрах аз и се надявам да е така! За да се кандидатства за тези средства, колко е минималната бройка животни и трябва ли да си регистриран като Земеделски производител
 • P
  По НДКМ 1, миналата година ние ги получихме през месец декември. За тази година също мисля, че ще е тогава. Имаше изявление, че парите ще се изплащат на 3 пъти: през октомври и януари за глава добитък и през декември остава НДКМ1.....поне така разбрах аз и се надявам да е така!
 • V
  kolegi mojeli da obesnitepo oprosteno kakvisa tiq pomo6ti za6toto nie neznaem ni6to za tqh blagodarqvi predvaritelno
 • A
  в дфз не казват нищо за ндкм1
 • S
  ДАНО да е така!
 • D
  Миналата година по тази схема много се забавиха с плащането.Чак през май месец 2012 си получиха хората парите.За сега подразбрах че ще е декември месец
 • S
  Незнам дали ще има плащане но според тази заповед З А П О В Е Д №………........ София .......…………2012 г. На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл. 8a, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Н А Р Е Ж Д А М: I. Определям размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2012 г., както следва: 1. Схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството- 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи. Подпомагането да се изплати на два транша- за говеда 140 лв. през 2012 г. и 60 лв. през 2013 г. и за биволи 210 лв. през 2012 г. и 140 лв. през 2013 г. 2. Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството- 70 лв./животно. Подпомагането да се изплати на един транш през 2012 г. 3. Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството- 41 лв./животно. Подпомагането да се изплати на два транша- 30 лв. през 2012 г. и 11 лв. през 2013 г. II. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в 3-дневен срок от нейното издаване. Контрола за изпълнение на настоящата Заповед възлагам на д-р Цветан Димитров- заместник-министър на земеделието и храните. Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. МИНИСТЪР: Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
 • A
  Няма ли плащане по тази схема!!!!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта