Какво е пасище - мера?

 • M
  Здравейте\r\nкакво е \"пасище-мера\"?\r\nСпоред мен е пасището до самото село, което се използва за извеждането на животните на паша или за пашуване на конете например, когато не се впрягат.\r\n\r\nМоля потвърдете дали това е пасище-мера\r\n\r\nПоздрави
 • M
  Благодаря
 • K
  това са извадки от: Регламент (ЕО) № 1200/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките Текст от значение за ЕИП в случай че някой си помисли че аз съм си ги измислила тия дефиниции
 • K
  1. Постоянно затревени площи Земя, която се използва постоянно (за пет или повече години) за отглеждане на тревни фуражни култури посредством култивация (засаждане) или естествено самозасаждане и която не е включена в сеитбооборота на стопанството. Земята може да се използва за пасище, да се коси за силаж или сено или да се използва за производството на възобновяеми източници на енергия. | 2. Пасища и ливади, с изключение на диви пасища Постоянни пасища върху почви с добро или средно качество. Тези площи обикновено могат да се използват за интензивна паша. | 3. Диви пасища Непроизводителни постоянни пасища, обикновено върху нискокачествени почви, например в планински или високопланински райони, които обикновено не са обект на наторяване, култивация, презасяване или дренаж. Тези площи обикновено могат да се използват само за екстензивна паша и обикновено не се косят или се косят по екстензивен начин. На тях не могат да се поддържат животински стада с голяма гъстота. | 4. Обща мера е земята, която не принадлежи пряко на земеделското стопанство, но върху която се прилагат права на ползване. Тя може да се състои от пасища, градини или друга земя. Най-общо, общата мера е използваната земеделска площ, която е собственост на публичен орган (държава, община и т.н.) и върху която друго лице може да упражнява права на ползване, обикновено заедно с други лицa

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Агнета 2020

Питайте управниците ни тази година като нямаше внос на агнешко стигнаха ли родните агнета...

165 0

Агнешки кожи

Колеги някой знае ли къде купуват агнешки кожи и ако някой купува да се свърже с мен 08763...

178 0

Овце без мляко

Здравейте, колеги имам следния проблем Овцата се агни има направен съд ,но няма никакво...

294 0

1 био ЖЕ

Агри.БГ: Здравейте, Няма промени в пресмятането (поне към момента не са упоменати). Съгласно § 2з...

127 1

Българска порода за месо

Здравейте фермери пиша ви защото имам един въпрос на който не мога да си дам отговор а и...

457 0