Крави - изисквания мярка 112

 • C
  Искам да попитам за мярка 112 ( отглеждане на крави) за начало колко трябва да са 1 година и до 5 колко трябва да ги направиш. ??
 • P
  Започваш с 4 икономически единици,трябва да увеличиш стопанството с по 1.5 и.е на година.В края не 5та трябва да имаш с 7.5 и.е повече-значи 11.5,за предпочитане 12 и.е. 1и.е в крави е -4бр крави.За да кандидатстваш трябва да имаш 16 крави. Или 11 с няколко телета.А в края около 40 бр. или 35 с около 15 подрастващти.
 • D
  Изисквания към кандидатите Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия: 1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; 2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 3. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция; 4. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова; 5. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива; 6. имат съответните професионални умения и познания, а именно: а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР. При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ. 7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях; 8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици; 9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане; 10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР; 11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите", и/или мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР; 12.са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност. В случай, че кандидатът има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.
 • C
 • T
  Казаха ми че след одобряване ти дават 12000евро да си закупиш 5 крави с който да почнеш и за всяка следваща година да увеличаваш бройката. Въпроса е със колко на година и накрая колко общо трябва да са ?? Не, трябва да имаш стопанство, т.е. да си регистриран и да имаш животни, като да развиваш това стопанство. Но ако нямаш, все още има теоретичен шанс да успееш до крайния срок, ако имаш 15-тина хиляди лева, но ще е доста трудно.
 • D
  ТРЯБВА ДА СИ РЕГИСТРИРАН КАТО ЗП МИСЛЯ ИМАШЕ УСЛОВИЕ НЕ ПО МАЛКО ОТ 14ИЛИ АКО НЕ СЕ ЛЪЖА 18 МЕСЕЦА И ДА ИМАШ ОПРЕДЕЛЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ ПРЕДИ БЕШЕ 1,5-2 ЕДИНИЦИ НО МИСЛЯ ЧЕ ИМА ПРОМЯНА И ВЕЧЕ МАЙ СА 4 ЕДИНИЦИ ПРОЕКТА ЗА БИЗНЕСПЛАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО МУ СЕ ЗАПЛАЩА СПОРЕД МЕНЕ АКО ИСКАШ ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С ФЕРМЕРСТВО И ДА УЧАСТВАШ В ПРСР СЕ ЗАХВАНИ ПРОЕКТ ЗА ПОЛУПАЗАРНОСТОПАНСТВО 5ГОДИНИ ПО1500 ЕВРО УСЛОВИЯТА СА ПО ЛЕСНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕ С ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КРАВИ ПРАВИШ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ ДОКАТО ПРЕМИНЕШ НА НИВО ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ФЕРМА С ТРУДНА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ
 • C
  Казаха ми че след одобряване ти дават 12000евро да си закупиш 5 крави с който да почнеш и за всяка следваща година да увеличаваш бройката. Въпроса е със колко на година и накрая колко общо трябва да са ??
 • J
  Не може ли да се почне отначало с 5 крави? И мен ме интересува след 5 години колко трябва да са станали кравите.
 • T
  мисля че за начало се започва с 14крави и до края трябва да са около 40бр.с десетина телета до 1г.
 • T
  Пробвай да си изчислиш с това: http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_555.xls

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

П

Годжи бери

Здравейте на всички! Наскоро ми попадна имот, който е засаден с 50 дка годжи бери и 72 дк...

272 0
D

Въпроси, въпроси, въпроси......

отговор: Наистина не искам да ти чупя хатъра, но ако тръгнеш да се занимаваш с това което си си нау...

300 3
I

Изграждане дестилерия за лавандула

distilleryKK: Проектиране, доставка и монтаж на дестилерии за етерични масла. Моля потърсете ни на 08989...

25514 3
C

мярка 6.3

gonzo79: на 29 07 -1250

1584148 4208
A

Хладилна база за плодове и зеленчуци - заслъжава ли си инвестицията?

izhel: Когато са налице парите, лесно се изгражда. Въпросът е в осигуряването на пазара и качеств...

3945 3