Дискусия за веригата на производството на месо и млечни продукти

 • I
  Здравейте, rnВчера една ваша колежка ми каза да се опитам да си систематизирам идеите и да ги пусна като отделна тема, а от там да видя каква ще е реакцията. Реших да я послушам и ви пускам едно мое предложение за промяна на обстановката, в която работим всички. Не държа да съм напълно изчерпателен, не държа да съм оригинален, не държа да съм прав. Но държа да предизвикам някаква дискусия, надявам се, когато прочетете всичко да си кажете мнението и да кажете, къде са слабостите, върху кое може да се мисли и кое е напълно неприложимо. Благодаря Ви на всички, които го направите, а и да не го направите. Желая успех на всички, които създават нещо реално тук в България.rnrnЕто и самото предложение, със стъпките по веригата на производството на месо и млечни продукти:rn1. Зърнопроизводство – Земя, която да се ползва от животновъдите на база брой и вид животни, действат всички схеми за подпомагане, могат да я преотдават на земеделцитеrnrn1.1. Предимстваrn– ограничава се възможността за нерегламентирано гледане на животни, ако една ферма е регистрирана за 100 крави, но гледа 150, земята която ще получи е за тези 100, просто няма начин за повече, по този начин се подпомага контрола;rn- Ако една ферма има 100 крави, но е средногодишно е регистрирала 20 получава земя за 20, гарантира се стабилност на отглежданите животни;rn- Гарантира се, че полученото зърно отива за животновъдство, а ако има излишък, то той може да бъде продаден на пазарни цени, което носи допълнителна печалба, а ако има недостиг, се закупува зърно с тези допълнителни резервиrnrn1.2. Недостатъци - Малките фермери, ще получават малко земя, която не е изгодно да отглеждат самостоятелно(липса на техника, липса на знания и т.н.), в тези случаи може да се изграждат кооперации на тези малки фермери, в които да се събира тази земя;rn- Големите фермери са потенциални и големи земевладелци, с което могат да решат да се прехвърлят в този бизнес, но предвид предвидените лимити на субсидията след 2014 година, мисля, че това ще подейства ограничаващо;rn- Големите фермери ще получат предимство, поради по-големите площи, но при едно обединение на малките, мисля, че това ще се реши;rn- Още един бизнес, с който да се занимават животновъдите, решението е пак в кооперациите;rn- Възможност да кажат, че е държавна помощ, но смятам, че ако е за всички животновъди ЕС няма да има нищо против, в противен случай може да минава под формата на предимство за животновъдите да получат земя от държавният фонд с кредит от ДФЗ, който кредит да им бъде опрощаван в последствие, схемата за избягване на държавната помощ, трябва да дойде от държавата, по-добре са запознати с договорите;rn2. Съхранениеrn- При сега действащото законодателство – зърното трябва да е или в собствени складове, или в публични/регистрирани;rn- Ако се използват собствени складове е добре за тези, които имат сега изградени, но това е преди всичко големите, може да сеизползват съществуващите интервенциозни или да се оставят на пазара да реши – фермерите търсят и избират най-изгодното за тях;rn3. Преработка – Задължение за полученото зърно да се преработва в регистрираните обекти, ако те ви откажат или поискат прекомерно високи цени за преработка то тогава вие спокойно можете да откриете собствени фуражни цехове/заводи(примерно на регионален принцип да се направи обединение на фермерите и тази кооперация открива и завода) и реално заводите губят своите клиенти в България и трябва да се конкурират на свободният пазар в чужбина или нищожният домашен пазар. Изпълнението може да става с открити търгове, но които всеки завод да дава своето предложение за цена на преработка и доставка, като да има минимални гарантирани прагове за заводите. Причината е, че на животновъдите всяка стотинка отгоре е в повече, но както животновъдите, така и фуражопроизводителите, трябва да могат се развиват. Предимство за фуражните заводи е , че ще работят в по-големи обеми и ще могат да договорят по-добри цени на отделните компоненти, различни от зърното.rn4. Животновъдствоrn- Задължение да предават продукция с определено качество, при липсата му възможност за отнемане на отдадената земя, изключване от кооперативи и т.н.rn5. Биогазrn- Подпомагане на изграждането на регионални инсталации и задължение да се предава торта от всяка една ферма.rn- Инсталациите по възможност да са в близост до съществуващата газопреносна система и да бъдат с изградени системи за пречистване на газта до чист метан. Също така трябва да има изградени сушилни, които да изсушават субстанцията до сух тор, така полученият тор може да се използва както на получените земи, така и да се продава, въпрос на избор;rn- По този начин се увеличава производството на енергия от ВИЕ, с тип, който е устойчив и постоянен, а не както са слънчевата и вятърната, в случаите в които няма в близост изградена газопреносна инфраструктура;rn- Подпомага се намаляването на вноса на газ, защото една не малка част може да отива директно в газопреносната мрежа;rn6. Кланици/мандри - вариантиrn- Минимални, антидъмпингови изкупни цени;rn- Субсидия за преработена продукция;rn- Задължение за животновъдите да предават на регистрирани кланици/мандри, ситуацията с фуражопроизводството.rn7. Търговски вериги – обединението на производителите могат да откриват собствени магазини и т.н., ситуация кланици/мандри и фуражопроизводство.rnrnЕдин от основните проблеми е, че при реализиране на истински обединения е възможно да се получи прекомерна сила в едната страна, в този момент е мястото на държава да се намесва, с намаляване на площите, отпадане на задължения, налагане на допълнителни данъци и т.н.rnОсновното предимство е, че се гарантира една устойчивост на цялата верига и вътрешна конкуренция.Когато в една кооперация нещата не са наред, тя няма да може да сключва договори с фуражопроизводители и кланици/мандри, а от там ще остава и без земя. Когато вътре в кооперацията едни произвеждат по-висококачествено спрямо другите, тяхната продукция ще е по-търсене и съответно ще има търсене от повече кланици/мандри. Когато един фуражопроизводител не се справя, другите ще му отнемат пазара, въпреки по-ниските му цени.rnЦелта на упражнението е да се гарантира устойчивост без да се вадят допълнителни средства от бюджета(намаляват се приходите от ренти от земята). Също така това е един вид принуда за създаването на обединения на производителите, на регионален принцип, защото по-големите няма да искат да влязат в такива, но на малките ще се наложи, заради невъзможността за извършването на всички функции сами.
 • E
  Здравейте1 Andrey, съгласен съм с теб, но една от основните функций на държавата е да защитава интересите,съществуването на собствения си народ в това число и на хората живеещи на село! Струва ми се,че само с подобряване на някои от условията на живот , ( на практика у нас това са козметични или предизборни мероприятия), няма да има нито фермери,нито селскостопански работници, за младежите да не говорим!Подобряване условията на живот е необходимо , но не е достатъчно условие. Държавата трябва да защитава и гарантира икономическото развитие и възможностите за такова,тогава всичко си идва по естествен ред и в селото.
 • I
  Това че изискванията за хуманно отношение към прасетата било от 2016-та откъде се взе? Питам съвсем доброжелателно - просто това, което аз знам и от което се водя по въпроса, е: Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете и не знам да има нещо по-ново. А в цитираната директива срокът е 01.01.2013. Ама този срок не е за всички текстове от директивата, а само за някои. да не говорим, че цялата тази истерия около хуманното отношение към животните почива на из основи сбъркана концепция - а тази из основи сбъркана концепция ни я натресе точно Запада. За 2016 беше заложено да изпълним всички изисквания, а се взема от регламента за подпомагането в селското стопанство, честно не мога да ги изнамеря отново. Всъщност там има едни изисквания, които ако нашите бяха се постарали много хора и в свиневъдство и птицевъдство, нямаше да правят двойни инвестиции, защото изискванията са задължителни за всички ферми след 2003, а за построените преди това е предвиден този период на преход и нашите трябваше да запознаят стопаните и т.н. Само една подробност, но директивата е 91-ва ако не ме лъже паметта, а тази, която ти казваш е всъщност последната версия, в която са отразени всички промени, идеята е да не се лута човек по промените.
 • A
  Това че изискванията за хуманно отношение към прасетата било от 2016-та откъде се взе? Питам съвсем доброжелателно - просто това, което аз знам и от което се водя по въпроса, е: Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете и не знам да има нещо по-ново. А в цитираната директива срокът е 01.01.2013. Ама този срок не е за всички текстове от директивата, а само за някои. да не говорим, че цялата тази истерия около хуманното отношение към животните почива на из основи сбъркана концепция - а тази из основи сбъркана концепция ни я натресе точно Запада.
 • I
  цитат: О, това ми е любима тема и за нашите условия е огромен проблем; но не противоречи ли точно наличието на този тормоз на твоята теза за по-активна регулация? Колкото повече власт даваш в ръцете на държавния служител, толкова повече ще боли от ударите с бича. Проблема при нашите не е властта, а ничина по който я използват ;) Регулациите, които действат тук, действат и в Европа, но там чиновника е в подкрепа, а не като при нас да мисли само как да те санкционира. Европейците в началото не можеха да схванат какво се получава тук, но в последно време почват да го осъзнават и да искат точно в тази насока. цитат: За примерите със САЩ и Канада, които даваш, нищо не мога да кажа, но се отнасям подозрително към подобни информации; в дадения случай - просто се опитвам да разсъждавам логично - нали Канада и САЩ са общ пазар, а границата между тях е най-дългата сухоземна неохранявана граница в света - е, ако е както казваш - то би трябвало предприемачите и потребителите от САЩ да си купуват от евтиното зърно на Канада, вместо от своето собствено производство - просто ми звучи невероятно нещата да са както казваш в тези примери, но може и да си прав; не съм запознат. То и ЕС е общ пазар, но знаеш как е. Освен това за това е държавната компания в Канада, за да може да продава на преработвателите там, а не навън, а с печалбата от вън помагат вътре ;) цитат: Доколко ще е общественополезно да има банка, която да действа на непазарен принцип, също не мога да коментирам като специалист, но от принципна гледна точка подобни решения (пак наблягам - в дългосрочен аспект) няма да доведат до нищо добро. Не говоря за действие на непазарен принцип, но има инвестиционни банки, каквато би трябвало да е ББР, а не само търговски. В България останаха само търговски и това е огромен проблем за всички браншове, не само селско стопанство цитат: И пак ще обърна внимание, че тези проблеми или трябва да ги решаваме на общоевропейско ниво, или да напуснем ЕС; сега е сезон, когато много българи, работещи в други страни от ЕС - специалисти и обикновени бачкатори - се прибират за по няколко седмици в България; разбира се, всеки от тях гледа от своята камбанария, но това, в което са единодушни, е че строгите норми за нашите ферми, не важат за фермерите от Стара Европа - ето нещо, за което нашите първи държавни мъже (и жени) би трябвало да нададат силен вой - а те вместо това се усмихват мило и в най-добрия случай молят за удължаване на срокове. Всъщност огромната част от проблемите ни са на местно ниво, а не на европейско. Европееца не може да смени манталитета на нашият бюрократ, Европа задава рамка, а не самите процедури. Мога да ти дам много примери как Европа дава, а нашите не, но както и друг път съм питал, колко от животновъдите в България взеха пари за преработка на сух фураж(схема, която действаше до скоро). Има още много варианти, за мен основният въпрос е че тук не се подпомага, говоря предимно за администрация, тук вместо да има обучение, презентации и т.н. на всякакви схеми за подпомагане, на процедурите, да дойдат и да ти кажат, че имаш еди-колко-си години, за да преведеш фермата в определен вид, те идват и ти казват от догодина трябва да си така. Пример, изискването за хуманно отношение при прасетата, Европа казва, че трябва да я въведем до 2016, но нашите не йок, ще изпълним петелетката за 3, за това го въвеждаме ДОБРОВОЛНО от 2013, но някой да пита някой свиневъд, абе хора ще можете ли, ще се справите ли, не няма. Европа може да ни даде много, не само изисквания, а в някои отношения ние сме по-напред, но за това трябва и нашите да мислят и да помагат. Колко от фермерите имат време и възможност да изчетат цялата ОСП, а и да схванат всички бюрократски принципи. Тук е мястото на държавата.
 • A
  цитат: "по-малко тормоз от държавни институции и най-накрая да се научи тази администрация, че трябва да подпомага хората, а не да е бич." О, това ми е любима тема и за нашите условия е огромен проблем; но не противоречи ли точно наличието на този тормоз на твоята теза за по-активна регулация? Колкото повече власт даваш в ръцете на държавния служител, толкова повече ще боли от ударите с бича. За примерите със САЩ и Канада, които даваш, нищо не мога да кажа, но се отнасям подозрително към подобни информации; в дадения случай - просто се опитвам да разсъждавам логично - нали Канада и САЩ са общ пазар, а границата между тях е най-дългата сухоземна неохранявана граница в света - е, ако е както казваш - то би трябвало предприемачите и потребителите от САЩ да си купуват от евтиното зърно на Канада, вместо от своето собствено производство - просто ми звучи невероятно нещата да са както казваш в тези примери, но може и да си прав; не съм запознат. Доколко ще е общественополезно да има банка, която да действа на непазарен принцип, също не мога да коментирам като специалист, но от принципна гледна точка подобни решения (пак наблягам - в дългосрочен аспект) няма да доведат до нищо добро. Но че липсва каквото и да е желание у управляващите за резултатни реформи в сектора - тук спор няма. И пак ще обърна внимание, че тези проблеми или трябва да ги решаваме на общоевропейско ниво, или да напуснем ЕС; сега е сезон, когато много българи, работещи в други страни от ЕС - специалисти и обикновени бачкатори - се прибират за по няколко седмици в България; разбира се, всеки от тях гледа от своята камбанария, но това, в което са единодушни, е че строгите норми за нашите ферми, не важат за фермерите от Стара Европа - ето нещо, за което нашите първи държавни мъже (и жени) би трябвало да нададат силен вой - а те вместо това се усмихват мило и в най-добрия случай молят за удължаване на срокове.
 • I
  Андрей, не съм съгласен, че само това са методите и че другите не прилагали. Един пример, САЩ дават грантови схеми за износ на хранатилените продукти, т.е. дава се субсидия за изнесена продукция, а не за продадената вътре, това е начин за защита на вътрешното производство. Друг пример, в Канада, вътрешната търгувия със зърно е само от държавна компания, поради което вътрешните цени са много по-ниски. Когато говоря за защита на вътрешното производство по никакъв начин не изключвам и това, което ти казваш, но освен инфраструктора трябва и да се подпомага, не говоря за субсидии, много пъти съм казвал, че за мен това не е метода, но означава по-малко тормоз от държавни институции и най-накрая да се научи тази администрация, че трябва да подпомага хората, а не да е бич. Също така, не е лошо да се търсят варианти за подпомагане и развитие и на съпътстващата индустрия, говоря за хранително-вкусова и преработвателната, защото това ще подобри какта търсенето, така и цената на първичната продукция. Хайде още един пример, толкова ли е трудно да инвестира държавата в едни биогаз инсталации, да изкупува торта от животновъдите и да продава тор-а на зърнопроизводителите. Всъщност огромният проблем за повечето фермери е липсата на средства за развитие и големите кредити, които им висят като воденични камъни на шиите(друга тема е защо са позволили да стигнат до това положение). Но толкова ли е трудно Българската банка за развитие, да почне да подпомага преференциално този сектор, а не като сега да действа на принципа на търговските банки. Примери за помощ и защита бол и не винаги са свързани със субсидии и с раздаването на пари, има варианти, просто трябва желание.
 • T
  snejana нали не смяташ, че само фермерите произвеждат нещо? съгласен съм с позицията на колегата, особено по отношение, че трябват решения, които да подобряват средата, а не просто изливане на едни пари от тук там.
 • S
  освен фермерите да ми кажеш кой друг произвежда нещо
 • A
  цитат: \"Причините са много, но тук не действат почти никакви механизми за защита на собственото производсвто, за разлика от огромната част от света.\" Мисля, че не е съвсем така; да не кажа, че е по-скоро обратното - в огромната част от света \"селското стопанство, с малки изключения, е оставено изцяло на пазарния принцип\" - и то това е точно тази част от света, която има най-преуспяващо селско стопанство. А там, където държавата се меси и решава кой да печели и кой - не, селското стопанство затъва. По случайност, точно днес целият свят отбелязва влизането на Русия в Световната търговска организация - след деветнадесет години (!!!) преговори. Откакто ползвам Интернет, това е една от основните теми в рускоезичните сайтове - мненията са разнопосочни, но като че ли надделява мнението, че от рязкото падане на вносните мита, съпътстващо това влизане, ще спечелят всички. Та, основният смисъл на СТО е точно да държи вносните мита под контрол - да не позволява на страните да защитават чрез тях собственото си производство - и 156 страни в света вече доброволно са приели да се подчинят на правилата на СТО - защото прекрасно знаят, че от защитните вносни мита в дългосрочен аспект винаги всички губят - независимо от осигуряване на временна печалба. Другият основен начин за \"защита на собствените производители\" - преките субсидии - е с много ограничено разпространение в световен мащаб (да не се бъркат субсидиите по \"европейски\" образец, с помощи при природни бедствия и други подобни!). Точно тези преки субсидии са това, което погребва аграрния сектор в ЕС. За съжаление, засега само един значим политик (Тони Блеър) намери мъжество да заговори открито по въпроса (и то чак към края на управлението си) - всички други се подмазват на електората точно като нашите политици - и заради това подмазване бразилски, аржентински, новозеландски, и пр. селскостопански стоки лека-полека завладяват и европейския пазар. Ако искате развитие на животновъдството - искайте не защитни мита (което няма как да стане така или иначе) или преки субсидии, а държавна отговорност за селските райони - изграждане на инфраструктура, първокласно образование в селските училища, евтин обществен транспорт, и пр. По време на омразната тройна коалиция в нашето село бяха започнали да изграждат канализация - веднага след идването на ГЕРБ на власт - закопаха всичко - и ни казаха, че не ни се полага канализация, щото сме село - ето за това ви говоря. Или, например - всички знаете колко трудно е днес да се намерят добри гледачи за животните - е, как да искат те да живеят на село, когато отлично знаят, че на село няма училища, способни да дадат един отличен старт на децата им за реалния живот?! - е, точно тук можем да се поучим от братска Турция, която по време на управлението на ислямистите направи истинска революция в образованието и науката - и всички са единодушни, че специално качеството на обикновените им селски училища се е вдигнало страшно много. Впрочем, идеята за преките субсидии никога няма да спечели значима обществена подкрепа, по една съвсем проста причина - и най-тъпичкият човечец може да се досети, че за да дава държавата на фермерите преки субсидии, първо някой друг трябва да ги произведе тези пари; е, откъде-накъде?!
 • I
  Колеги, докато в България селското стопанство, с малки изключения, е оставено изцяло на пазарния принцип, няма как да се борим и оцеляваме. Причините са много, но тук не действат почти никакви механизми за защита на собственото производсвто, за разлика от огромната част от света. За това и целта на тази дискусия, беше да се търси работещ механизъм, който да защитава местното производство.
 • T
  По-скоро проблемът е, че не схващаш основната идея, но това за мен няма значение. Аз видях какъв е "отзвука" на идеята тук Това ми беше по-необходимо като информация. Успех на всички!
 • I
  Проблемът е, че когато една мандра преработва 50 т. мляко и заложи 5 ст. печалба на килограм печели по 2500 лв. на ден. На практика тя ще има приблизително същото оборудване и работници като малката дето ще преработва 15 пъти по-малко. Заради технологията си кашкавалът не се прави в малки мандри, прекалено е трудоемък за да се издържа производство със 150-200 кг. продукт на ден и то ако правиш само кашкавал. Да не говорим, че там основни са технологиите, които налагат вече различен тип жълти сирена, дето трудо се конкурират. Една по-малка мандра може да има само едно основно производство - саламурено сирене и свързаните с него - масло от обезмасляването, кисело мляко за което е нужна само една отделна машина и продуктите от преработка на суроватката. При кравето мляко е по-добре да се работи на ишлеме с някоя мандра отколкото да се прави нова мандра. Дори да струва 800 хил. лв. тя ще обслужва максимум 200 крави или 6-7 дребни стопани, които в същото време трябва да участват с по 100-150 хил. лв. в строителството на мандрата, което няма как да стане.
 • T
  Andrei Ivanov, похвално мислене. С още няколко детайла: Аз разглеждам подобни проекти като начин за затваряне на цикъла, нещо което всички ни убеждават, че няма как да стане. След като аз мога да сляза до крайния клиент, защо да не може да затворим цикъла? Проблема с ортащината и с тъпизма винаги ще стои. Съгласен съм. Но хората наистина са много зле, не само финансово но и обезверени как да се развиват. Виждаме го навсякъде около себе си.
 • T
  Ivanov_i_brat_my, предимно чета тоя форум и макар че имам мнение по доста от въпросите - в повечето случаи не го споделям, защото по-скоро ме интересува каква е нагласата по определени въпроси а не дали и как да предложа решение. Това, като увод, защо коментирам по твоя пост. В резюме, за да не отида в многословие, което едва ли е ще е полезно за някои: 1/ Аз казвам 800 хиляди, ти казваш 2-3 милиона. Спорът е безпредметен, защото моите разчети показват, че можем да се вместим в тези 800 хиляди. Може би твоите са по-добри, но аз държа на моите 2/ Мисля, че ясно съм написал че годишния капацитет от 500 хиляди литра е за първата година. Приеми, че втората година целта ще е 800 хиляди, а до петата - 1.5 милиона литра. Ако така по-лесно можеш да изчислиш рентабилност на инвестицията 3/ Естествено съм пропуснал да спомена, че не смятам да продавам продукт, който да струва 15 лева в склада, а магазина да товари върху него още 10 лева. Защото целта е да се разчупи мисленето, няма как да мислите в насока, цената в магазина се удвоява, дайте да се наместим някак си по веригата. Но това е дълга тема, затова няма да размивам. 4/ Никога не съм казвал, че ще търсим неразумна надценка 5/ Разбрах че имаш мисли насочени към другите видове мляко, но не е необходимо да го омесваме с примерния вариант, който аз дадох (и върху реализиането на който работя от да речем немалко време) 6/ Приеми, че кашкавала не е задължителен продукт, макар че има варианти как да се реализира - много добър буферен вариант е за насочване на количества от млякото (и в момента прекрасно се справяме с това) Защо питам фермерите тук дали биха се включили в подобен проект? Защото така ставаме взаимно зависими от това да произведем добър продукт с качествена суровина. Плюс допълнителна гаранция за реализирането на самата суровина. Спирам дотук

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Колко мляко дава една коза като ббм

От известно време мисля дали да не си купя малко кози да спра да работя за хората а да раб...

149 0

Кaкви сa цените нa млякото в моментa и кои облaсти?

Здрaвейте колеги, кaкви сa цените нa суровото мляко и в кои облaсти, зa Ямбол и окръгa ?

437 0

Окозване

Здравко: Препоръчвам ти на 3-ия ден да започнеш да й даваш по-малко храна от обичайното. Нека това...

171 1

Печели ли се от кози

Kolega!: Колега, моят съвет e бегай от козите. Не е просто стока да се гледат. Отглеждането е специ...

655 2

Моля за съвет

т: Не го прави, по добре проси в София, ще си по-добре, поне ще си на печалба. В момента в к...

794 2