121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

 • N
  Здравейте колеги,някой наясно ли е с програмата 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” дали отпадна задължителните декари земя за обработка ?
 • A
  тия програми са за да се назначават работници и да им се плащат осигуровки и човек да се ядос с тях----------------сам човек неможе да се оправи с програма!!!!!!!!!!!!!
 • N
  Колеги нормално е да има определени изисквания но в моя случай няма как да се получи.Не мога да гледам 200 пчелни семейства и да се занимавам със земеделие,просто физически няма как да стане,тая програма според мен не е за животновъди. Успех на всички !
 • M
  Естествено,че ще има изисквания.Не може хем да си в сивият сектор,хем да ти плащат за да се модернизираш.
 • A
  Първото и най важно изискаване е да си организация или зем.производител с дейност!!!Значи да отговаряш на наредба №3--тоест да имаш две култури и дейност и да си внасяш осигуровките!!!!!!!!! затова чета в обявите--продавам овцеферма,продавам кравеферма и тн.е..-----хората немогат да покрият изискванията!!!!!От земеделското трябва да се променят изискванията----иначе няма кой да им кандидатства и ще си връщат европарите!!!!!!!!!!! по тая програма кандидатстват големи фирми с дейност и тн.е......кооперации........
 • A
  Благодаря на всички за отговорите,хептем се забърках Обърка се и с право.А инфото е в сайта на Министерството.Има Наредба за мярката.Ще пробвам да я открия пак и ще ти пусна линк. Виж Наредба 8 http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/26
 • N
  Благодаря на всички за отговорите,хептем се забърках
 • A
  И аз исках по тази програма--ама нестана,защото искат регистрация и две култури и еди колко си декари---то реконструкция ли ще правя,декари ли ще обработвам,култури ли ще садя,осигуровки ли ще внасям и тн.е... И СЕ ОТКАЗАХ--неможе сто неща на веднъж!!!!тая мярка е за тия дето имат около себе си поне 10човека работници и помощници-обикновенно семеен бизнес и всички работят и помагат в стопанството,иначе няма как сам човек да се справи!!!!!!!!!!!!!сега поне съм изпълнил условието 5дка овощия и 10дка полски,ама по тая програма искат план-проект за 5г. и тн.е........ ако облекчат изискванията---и аз ще кандидатствам,ама сега неможе,защото има проверки и глоби,ако не се изпълнява плана!!!!!!!!!!!!дневник да се водело,работно облекло,фактури за всичко итн.е........ просто не са го доизмислили--как ще имаш време да изпълняваш програма,като с две култури трябва да се занимаваш???????????това значи трябва денонощно да работиш--или да плащаш на някои пияници и да се ядосваш с тях и да те окрадат!!!!!!!!!!! особенно ако са цигани!!!!!!!!!!!!!
 • P
  Да наистина изискванията са за мярка 112. Извинете грешката е моя. Следното е публикувано относно мярка 121: И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 121 и предстоящото отваряне на мярката. Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно насочвани към кандидати с проектни предложения, включващи инвестиции насочени към: • иновации на ниво стопанство, пряко свързани с новите предизвикателства (инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, за производство на енергия от биомаса, за намаляване на използването на водните ресурси в стопанствата, за осигуряване на опазването на биоразнообразието на определена област); • проекти, реализирани на територията на области с ниско ниво на подпомагане до момента: Перник, Видин, Кърджали, Габрово, Смолян; • проекти, представени от признати организации на земеделски производители /изрично посочени в Наредба №8/03.04.2008 год./; • проекти представени от тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за тютюна и тютюневите изделия, насочени към инвестиции, които не са свързани с производство и преработка на тютюн; • проекти, изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“. Също така, приоритет ще бъде предоставен на кандидати с проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци“; проекти на кандидати биологични производители със сертифицирано биологично производство; проекти, подадени от кандидати по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР със сертифицирано биологично производство или в период на преход; проекти на кандидати, изпълняващи проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР. Съществуващите до момента приоритети, насочени към инвестиции за постигане стандартите на Общността, се запазват. Управляващият орган на ПРСР предвижда постигането на тези приоритети да стане посредством промяна на съществуващите към момента критерии за оценка, по които се оценяват подадените заявления за подпомагане, включително и чрез определяне на целеви периоди на прием по мярката, каквито бяха реализирани в края на 2011 г. и първата половина на 2012 г. Но то е във връзка с прехвърлянето на средства към тази мярка.
 • S
  Ще попитаме и ще пиша.
 • C
  Тези изисквания са за мярка 112 \"Създаване стопанства на млади фермери\", не на 121.
 • P
  Едни от основните изменения са свързани с увеличаване на първоначалните икономически единици (ИЕ) при кандидатстване от 2 на 4 ИЕ и въвеждане на изискване за доказване с документ за собственост/аренда/наем на земята в цялото стопанство към момента на кандидатстване, а не само за ИЕ, с които се кандидатства. Променя се стъпката за увеличаване на стопанството, изразена в икономическите единици от 1 на 1.5 ИЕ, като за всяка нова стъпка ще се изплащат 2 500 евро безвъзмездна финансова помощ по мярката. По този начин минималният размер на стопанството към момента на отчитане на бизнес плана е 8,5 ИЕ. Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи се увеличават на 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, и 2 000 евро от второто плащане към периода за проверка, заявен от младия фермер. Изпълнението на бизнес плана ще се проверява най-рано на третата година и не по-късно от петата година от стартиране на дейността, като са предвидени и текущи проверки за спазване на коректното му изпълнение и особено спазване на размера на минималните ИЕ, налични при стартиране на дейността, както и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

В

Мярка 6.3

1111: На 18 чакаме ранкинг

11750 44
И

De minimis 2019

bat_minka: трябва да си регистриран по наредба 26 за да продаваш на физически лица и ако е така МОЖЕ.

1054 2
В

Смяна на собственост

Димитър: Здравей, баща ми беше ЗП и почина преди 2,5г. Като наследници сестра ми и майка ми трябва...

556 1
A

Без de minimis за пчеларите

p4elara: стачка на жълтите павета

1265 9
F

Деминимис

123: Ще има ли де минимис за пчели ? Някой знае ли?

933 3