арендоване на земя на ДФЗ

 • R
  Искам да попитам колегите,възможно ли е да се сключи договор за арендоване на държавна земя директно от София, а не както беше до сега с търг от Областна дирекция земеделие по местонахождение на имотите.При мен май ще се случи нещо такова и пак замесени депутати и министри [:gun:]
 • I
  Има грешка още при въпроса, вероятно колегата има предвид земи от ДПФ а не ДФЗ. Одз всяка година лятото прави предложения за есенните търгове. От мзх изпрашат обратно имотите които ще се отдават- търговете се провеждат само в одз по процедурите описани в ЗСПЗЗ и правилника към него. Без търг не може да се отдава държавна земя. Единствения начин е да не е обработван парцела последните 2 стоп години, но и за там си има отделна процедура, която не може да мине без одз.Имотите трябва да се изложат на инф табло в дирекцията, от 1-20 число на вс месец.подадените заявления отиват в мзх и там комисия решава с кой да се сключи дог.
 • За големите парцели вече са сключени арендни договори за 10г и затова не се прадлагат. В момента са само за маломерните парцели.
 • не знам кои са???? Но всичко се решава там без да стига до областните дирекции.
 • Закона съм го чела много пъти.От областна дирекция Стара Загора са изпратили предложение в Министерството на ЗХ за всички имоти .Върната е Заповед само за маломерните имоти които се отдават без търг и конкурс.Интересното е ,че търг и конкурс още е нямало/и не съм сигурна дали въобще ще има/, а парцелите в землището вече се обработват
 • Забравих да напиша,че предходният цитат е от Законът за собствеността и ползването на земеде. земи.Направи си справка.
 • Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Отдаването на земите от Държавния поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. (2) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения; 2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 3. на ползвателите по реда на чл. 24, ал. 2, когато те са образували търговски дружества; 4. при приватизация на търговските дружества по т. 3 - за срока, с който задължението за запазване предмета на дейност съгласно договора за приватизация надвишава срока на договора за наем или аренда. (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на областните дирекции "Земеделие" определя маломерни имоти от държавния поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за едногодишно ползване без търг или конкурс.
 • Как смяташ в софия кои са,и там е същото [:dance:] [:talk]

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

218 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

295 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

145 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

286 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

706 0