До овцевъди и козевъди

 • P
  Драги Колеги,тук правим списък на овцевъдите и козевъдите които желаят да участват в създаването на организация чрез която да работим да си помагаме и да защитаваме интересите си.\r\nТемата е само за записване коментарите са в другата тема.
 • M
  чудесно , щом е от помощ нека заповяда.
 • Това е презентация на лектор за създаване на такъв тип организации Лектора прояви интерес и каза че ако имаме желание ще дойде за по подробни разяснения и може да ни доведе и човек от министерството който работи точно в отдела където се кандидатства по мярка 142 за създаване на организации на производители
 • Изграждане на капацитет на НПО ПРАВНА РАМКА Неправителствена организация-НПО-Нестопанска организация без разпределение на печалба По закона за юридическите лица с нестопанска цел Видовете ЮЛНЦ ФОНДАЦИЯ СДРУЖЕНИЕ - за извършване на дейност в частна полза - Ние сме за тук Сдружението е членска организация от мин. 3 юридически лица или мин. 7 физически лица Има двустепенно управление – Общо събрание и Управителен съвет / Управител – най- малко 3 души задължително нечетен брой вписва се в устава Членовете определят целите и средствата за постигането им Организационната форма под която единомишлениците обединяват своята мотивация и ресурси за постигане на желаните от тях цели без печалба от дейността си Ресурсите не включват заплащане на личното време на хората Приходите се разпределят за покриване на разхода , няма право да разпределя печалба ако има такава се разпределя за покриване разходи по дейността Възникване –Могат да членуват както физически така и юридически лица Учредяване – Учредително събрание и учредителен протокол / изразяване волята на единомишлениците / – Определят се целите,дейностите , органите на управление - как ще се представлява от едно или няколко лица – приема се Устав на организацията – основен ръководен документ, определя: Име, вид,срок,органи на управление,вземане на решения,правомощия. Цели, предмет на дейност,предмет на стопанска дейност,имущество и разходването му и др. Вътрешен правилник на организацията /не е задължителен но се ползва от управленския орган и е желателно да има/- определящ организацията на работа Отчети за дейността и финансови отчети-годишни Протоколи се водят задължително от взети решения на органите на управление Организационна структура на сдружението Общо събрание – Върховен орган Управителен съвет – оперативно действащ орган Изпълнителен директор-председател Екип- допълнителни органи, комисии,съвети и др. Организацията е : ЮЛ, състоящо се от човешки,материални и технологични ресурси, които се: Управляват,организират,координират , контролират за постигане на целите на организацията Трите стълба на организацията са ХОРА /опит ,образование,ценности,участие,работна среда/ Организация / стратегия ,мисия,управление,конкуренция/ Ресурси / технологични средства,комуникации, информационни средства ,финансови средства/ Организационната структура е модел за взаимодействие и координация на различни ресурси и взаимоотношения за постигане на целите на организацията. Важните компоненти в организационната работа Разпределяне на задачи и отговорности,Нива на отчетност и контрол-залага се в устава,Системи за комуникация,интегриране,Делегиране на правомощия и процедури за мониторинг и контрол / кой какво прави,кой е отговорен, даване на правомощия и кой носи отговорността/Мотивиране на екипа чрез системи за възнаграждения и поощрения – повече ентосиасти,начини за привличане и задържане на хората и интерес за работа. Принципи на работа – комуникация в организацията, прозрачността привлича съюзниците , системността гарантира качеството и осигурява оцеляване и развитие, участие – отзивчивост мотивация, програмност – ориентация към потребителите предоставяне на качествени услуги, ориентация към средата И въпреки всички усилия Организацията е като: Дърво с маймуни – всяка в различно положение и на различно ниво – едни се катерят, други висят, трети просто бездействат. Регистрация в съдебния регистър Признаване на организацията в съда
 • M
  Да разбирам ли че ти и аз сме за среща в почивни дни? Дано да е удобно и на повечето колеги и разбира се админите, които ще се явят и домакини.
 • C
  най- добре защото през делничните дни може би имат хората ангажименти,но нека всеки предложи и ще вземем предвид мнозинството
 • M
  Мястото е ясно, ако предложението на Админа е в сила, добре е да е там.Хубаво е преди самата среща да се дооточнят нещата и на срещата да се стигне до цялосно завършване и подаване на документите за регистрация..Относно датата аз лично предлагам да е през почивните дни, събота или неделя, ако е удобно и на другите де. [:talk]
 • P
  Хайде, хора много се бавим! [:talk]
 • Казвайте ако нещо имате нужда от помощ ... по самата процедура, можем да помогнем с консултации и документи. Предлагам да фиксирате дата и място за среща.
 • C
  какво чакате още
 • C
  мнооооого
 • M
  Колега,има ли паша на плажа??? Ако има казвай и веднага идваме със стадата
 • C
  а ти колега кой си?
 • насрочваите дата колеги , докато хората са единни и съгласни
 • C
  добре дошъл
 • C
  i az sam tam

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Колко мляко дава една коза като ббм

От известно време мисля дали да не си купя малко кози да спра да работя за хората а да раб...

165 0

Кaкви сa цените нa млякото в моментa и кои облaсти?

Здрaвейте колеги, кaкви сa цените нa суровото мляко и в кои облaсти, зa Ямбол и окръгa ?

448 0

Окозване

Здравко: Препоръчвам ти на 3-ия ден да започнеш да й даваш по-малко храна от обичайното. Нека това...

180 1

Печели ли се от кози

Kolega!: Колега, моят съвет e бегай от козите. Не е просто стока да се гледат. Отглеждането е специ...

664 2

Моля за съвет

т: Не го прави, по добре проси в София, ще си по-добре, поне ще си на печалба. В момента в к...

797 2