ЗАЩО НЯМА ПЛАЩАНИЯ ПО НДКМ1

  • F
    Колеги,знае ли някой защо няма плащания по ндкм1 и какви са причините за не плащането на парите Специфични изисквания на схемата \r\n1. Подпомагането се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 90% от млечните крави в срок до 30 ноември на годината на кандидатстване.\r\n2. Стопанинът може да замени заявените млечни крави с други, при условие че заяви писмено за извършената замяна и за събитието, което я е наложило в срок до 3 работни дни за регистриране в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и в срок до 7 работни дни до съответната Областна разплащателна дирекция на ДФ „Земеделие”. Замените в заявените животни се извършват с подаване на заявление за регистрация, с отбелязано поле „редакция на парцели/схеми/животни”.\r\n3. Преди подаване на заявлението за регистрация е необходимо данните за животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни да бъдат актуализирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА Т.2 И КОМЕНТИРАЙТЕ!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта